Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve C A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Osmanlı Döneminde Kireç Üreticilerine Verilen Ad için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Osmanlı döneminde kireç üreticilerine verilen ad"

18 Temmuz 2019 Perşembe


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Kireç, sönmemiş kireç
 2. Bazı malların üreticilerine hükümet tarafından yapılan destek amaçlı ödeme
 3. Osmanlı döneminde güney balkanlara verilen ad
 4. Osmanlı döneminde açılan ortaokul düzeyindeki kız okullarına verilen ad
 5. Osmanlı döneminde kazaskerlere verilen san
 6. Osmanlı döneminde eflak ve boğdan beylerinin kızlarına verilen ad
 7. Osmanlı imparatorluğu döneminde zaferden sonra düzenlenen şenliklere verilen ad
 8. Osmanlı imparatorluğu döneminde macaristan ve hırvatistan’da sancak beylerine verilen unvan
 9. Osmanlı döneminde korgeneral ile albay arasındaki rütbeli subaylara ve bu derecedeki vezirlere verilen unvan
 10. Osmanlı döneminde, geçitlerde koruma görevi yapanlara ve seferler esnasında yol açanlara verilen ad
 11. Osmanlı döneminde hastaneye verilen isim
 12. Osmanlı döneminde kullanılan el bombası türü
 13. Osmanlı döneminde tüccarlardan öşür ve baç adıyla alınan vergileri toplayan memur
 14. Osmanlı devletinin ilk döneminde postacılık, kuryelik ve muhafızlık yapan, daha sonraki dönemlerde törenlerde yer alan asker sınıfı
 15. Osmanlı imparatorluğu döneminde tunus, cezayir ve trablusgarp'ta seçimle başa getirilen yönetici
 16. Osmanlı döneminde kullanılan 16. yüzyılda kale bendlerini döğmeye yarayan büyük bir top
 17. Osmanlı döneminde manisada sarayda yetiştirilen güvercin türü
 18. Osmanlı döneminde ortodoks tebaya örfi alanda uygulanan roma-bizans hukuku
 19. Osmanlı imparatorluğu döneminde, savaş sırasında tımar, zeamet sahiplerinin dirlikleri oranına göre yanlarında götürmekle yükümlü bulundukları atlı asker
 20. Osmanlı döneminde adaletten bu kişiler sorumluydu

Son Bulmacalar

 1. Yamaç sporlarının salınımını arttırdığı hormon
 2. Sokakta para için el açan, yardıma muhtaç kimse
 3. Bozuk şeyleri onarma
 4. Su ürünleri merkez araştırma enstitüsü bu ildedir
 5. Bu kırşehir ilçesi, ilin kuzey ucundadır
 6. Yıldız tozundan yapıldığımızı söylemiş gökbilimci
 7. Gıda alma, karın doyurma anlamındaki deyim
 8. Codycrossta en kısa kelimenin uzunluğu