Bu bulmacanın çözümü 8 harftir ve S A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Osmanlı döneminde korgeneral ile albay arasındaki rütbeli subaylara ve bu derecedeki vezirlere verilen unvan için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Osmanlı döneminde korgeneral ile albay arasındaki rütbeli subaylara ve bu derecedeki vezirlere verilen unvan"

18 Temmuz 2019 Perşembe


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Osmanlı devleti askerlik teşkilatında yüzbaşından küçük rütbeli subaylara verilen ad
 2. Eskiden albay, osmanlılarda albay rütbesi
 3. Osmanlılarda, bulgarlardan seçilen voynuk örgütündeki küçük rütbeli subaylara verilen ad
 4. Osmanlı devletinde bulgarlardan oluşturulan voynuk örgütündeki subaylara verilen ad
 5. Osmanlı imparatorluğu döneminde macaristan ve hırvatistan’da sancak beylerine verilen unvan
 6. Selçuklularda şehzadeleri eğitmekle görevli vezirlere verilen san
 7. Osmanlı'da albay rütbesi
 8. Korgeneral tarafından idare edilen askeri birlik
 9. Aşırı derecedeki açlık
 10. Büyük bir ırmağa karışan ikinci derecedeki akarsulaın he biri
 11. Bulgarlardan oluşturulan voynuk örgütündeki subaylara verilen ad
 12. Büyük moğol imparatorluğunda geliri, ödenecek aylıkların toplamını karşılamak üzere hakanın hizmetindeki subaylara verilen toprak
 13. Bizans döneminde imparatorlara verilen unvan
 14. Selçuklular döneminde türk beylerine verilen unvan
 15. Eskiden albay
 16. Kapıcılar kralı'nda albay zafer'i oynayan aktör
 17. Eski dilde albay
 18. Subaylara hizmet eden rütbesiz asker
 19. Osmanlı padişahlarının oğullarına verilen unvan
 20. Osmanlı hükümdarlarına verilen bir unvan

Son Bulmacalar

 1. Tarçın, karanfil, zencefil gibi maddeleri satar
 2. Yay veya tokmakla yün kabartma işi yapan kimse
 3. Doctor whoda dünya dışından gelen düşman canlılar
 4. Futbolda, ceza sahası içindeki dikdörtgen bölge
 5. Moleküllerin su ile parçalanması durumu
 6. Bu distopik film serisi ile mel gibson üne kavuştu
 7. Genelde döşeme ve örtülerde kullanılan kumaş türü
 8. Hidiv kasrının yer aldığı istanbulun boğaz köyü