Bu bulmacanın çözümü 17 harftir ve F A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Osmanlı İmparatorluğu Döneminde Zaferden Sonra Düzenlenen Şenliklere Verilen Ad için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Osmanlı imparatorluğu döneminde zaferden sonra düzenlenen şenliklere verilen ad"

18 Temmuz 2019 Perşembe


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Eski yunan da dionysos şerefine düzenlenen ve komedinin doğmasına neden olan şenliklere verilen ad
 2. Osmanlı imparatorluğu döneminde macaristan ve hırvatistan’da sancak beylerine verilen unvan
 3. Osmanlı imparatorluğu döneminde tunus, cezayir ve trablusgarp'ta seçimle başa getirilen yönetici
 4. Osmanlı imparatorluğu döneminde, savaş sırasında tımar, zeamet sahiplerinin dirlikleri oranına göre yanlarında götürmekle yükümlü bulundukları atlı asker
 5. Adana ili kozan ilçesi'nde, antik kilikya'da, roma imparatorluğu döneminde caesarea ad anabarsum olarak anılan yer
 6. Roma imparatorluğu döneminde yabancı ülkelere ve çöllere karşı sınıra koşut olarak uzanan savunma hattı
 7. Osmanlı imparatorluğu zamanında avrupa kıtasında kalan topraklarımıza verilen ad
 8. Osmanlı imparatorluğu devrinde devlete sebepsiz olarak isyan edip eşkıyalık yapanlara verilen ad
 9. Osmanlı döneminde güney balkanlara verilen ad
 10. Osmanlı döneminde açılan ortaokul düzeyindeki kız okullarına verilen ad
 11. Osmanlı döneminde kazaskerlere verilen san
 12. Osmanlı döneminde eflak ve boğdan beylerinin kızlarına verilen ad
 13. Osmanlı döneminde kireç üreticilerine verilen ad
 14. Osmanlı döneminde korgeneral ile albay arasındaki rütbeli subaylara ve bu derecedeki vezirlere verilen unvan
 15. Osmanlı döneminde, geçitlerde koruma görevi yapanlara ve seferler esnasında yol açanlara verilen ad
 16. Osmanlı döneminde hastaneye verilen isim
 17. Osmanlı imparatorluğu'nun çeşitli bölgelerinde toplanan devşirmelerinin istanbul'a gönderilirken aralarına karışan ve devşirme niteliği olmayan kimse
 18. Osmanlı imparatorluğu sınırları içinde bulunan müslüman olmayan halk
 19. Osmanlı imparatorluğu kurucusu olan osman gazi'nin eşi
 20. Osmanlı imparatorluğu zamanında balkanların bazı yerlerinde devlet arazisinden tapu ve miras suretiyle geçen tarla

Son Bulmacalar

 1. Meyve şerbetinden yapılan küçük şeker
 2. Ekonomide yıl başladıktan sonraki üç ay
 3. Bu kanyon, bursanın orhaneli ilçesindedir
 4. Kişinin kendisini tamamen görebildiği büyük cam
 5. Marangozların kullandığı küçük boyutlu testere
 6. Jokeylerin sahip olduğu beceri
 7. Bu elementin atom numarası 72, sembolü hfdır
 8. 4 kale etrafında topa sopayla vurulan spor türü