Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve B A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Osmanlı Döneminde, Geçitlerde Koruma Görevi Yapanlara Ve Seferler Esnasında Yol Açanlara Verilen Ad için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Osmanlı döneminde, geçitlerde koruma görevi yapanlara ve seferler esnasında yol açanlara verilen ad"

18 Temmuz 2019 Perşembe


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Osmanlı devletinde celeplik yapanlara verilen ad
 2. Osmanlı imparatorluğu devrinde devlete sebepsiz olarak isyan edip eşkıyalık yapanlara verilen ad
 3. Belli bir hat üzerinde düzenli seferler yapan yük ya da yolcu gemisi
 4. Resmi geçitlerde diz kırmadan yapılan yürüme şekli
 5. Kapıkulu teşkilatı bünyesinde yer alan ve görevi padişahın muhafızlığını yapmak olan koruma görevlisi
 6. Celeplik yapanlara verilen ad
 7. Çinliler'le ipek ticaretinde aracılık yapanlara verilen isim
 8. Efe ve zeybek kimliği altında kendi çıkarı için her türlü ahlaksızlığı yapanlara verilen isim
 9. Eskiden saraylarda, özel olarak doğan terbiyeciliği yapanlara verilen bir sıfat
 10. Cizye ve diğer vergileri tahsil edenlerin topladıkları paraların hazine veznesine teslim edilişi esnasında cizye veya vergi harç pusulalarının her biri için kendilerine verilen tahsil aidatı
 11. Solunum esnasında çekilen ve verilen gaz hacimlerini bir kâğıt şerit üzerine kaydeden spirometre
 12. Mecazen, başkalarının pis işlerini yapanlara denir
 13. Osmanlı donanmasında kalyonlarda yelkenci görevi yapan azap
 14. Osmanlı döneminde güney balkanlara verilen ad
 15. Osmanlı döneminde açılan ortaokul düzeyindeki kız okullarına verilen ad
 16. Osmanlı döneminde kazaskerlere verilen san
 17. Osmanlı döneminde eflak ve boğdan beylerinin kızlarına verilen ad
 18. Osmanlı imparatorluğu döneminde zaferden sonra düzenlenen şenliklere verilen ad
 19. Osmanlı döneminde kireç üreticilerine verilen ad
 20. Osmanlı imparatorluğu döneminde macaristan ve hırvatistan’da sancak beylerine verilen unvan

Son Bulmacalar

 1. Küp şeklindeki boyalı taşlarla yapılan resim
 2. Türk yapımı ilk ağrı kesici, ateş düşürücü ilaç
 3. Lozan anlaşması ile geri alınan edirne ilçesi
 4. Karar verme konusunda zayıf olan, istençsiz
 5. Çayı sade içemeyenin gözü bunu arar
 6. Kişinin hayatının anlatıldığı edebi tür
 7. Anadoluda çekelez olarak da bilinen kemirgen
 8. Gsyihnin gssi bu anlama gelir