Bu bulmacanın çözümü 7 harftir ve F A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Soyut düşünme sanatı için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Soyut düşünme sanatı"

15 Eylül 2021 Çarşamba
CodyCross Dünya Küçük Grup 696


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Dünya Küçük Grup 696 Bulmaca 2

 1. Sim kartı açmak için gereken şifre
 2. Aslanın çıkardığı heybetli ses
 3. Anna karenina ile savaş ve barışın yazarı
 4. İçinde et, fıstık üzüm barındıran pirinçli gıda
 5. Ek, destek
 6. 2002 yapımı disney animasyonu, canavarlar
 7. İspanya kökenli koyunlardan elde edilen yün
 8. 1970 fifa dünya kupasının meksikalı maskotu
 9. Adı bir yumurta yemeğiyle aynı olan izmir ilçesi

diğer bulmacar

 1. Felsefe
  1. Meraktan doğan sistemli düşünme faaliyeti
  2. Sofie'nin dünyası kitabı bu alanda yazılmıştır
 2. Felsefe
  1. Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler
 3. Felsefe
  1. Harry potter serisinin ilk kitabındaki taşın adı
  2. Bilgiçlik taslayana sitem yollu söylenir, yapma
  3. Herhangi bir filozofun öğretisi

benzer bulmaca

 1. Harfleri güzel biçimler vererek yazma sanatı, güzel yazı sanatı
 2. Güzel yazı yazma sanatı, hat sanatı
 3. Ana motifin ana parçadan ayrılarak tekrarlanmasından elde edilen soyut parça
 4. Bir soyut resim anlayışı
 5. Birbirine ekli parçalardan oluşan ve kendi kendine hareket eden soyut heykel
 6. Birbirine ekli metal halkalardan oluşan soyut heykel
 7. D grubu”nun kurucularından olup hat sanatından esinlendiği soyut yapıtlarıy elif
 8. Genellikle birbirine ekli metal levhalardan oluşan soyut heykel
 9. Genellikle köseleden ürettiği soyut anlayıştaki yapıtlarıyla tanınmış heyke koray
 10. Işıncılık' da denilen soyut resim akımı
 11. Lekecilik'de denilen soyut resim anlayışı
 12. Lekecilik” de denilen soyut resim anlayış
 13. Müzikte, ana motifin tekrarlandığı hareketli bölümlerin ana parçadan ayrılarak tekrarlanmasından elde edilen soyut parça
 14. Soyut bir şeyin, bir kavramın sembolü olan varlık veya eşya
 15. Soyut dışa vurumcu yapıtlarıyla tanınan, 1923-1995 yılları arasında yaşayan nejat
 16. Soyut dışa vurumculuk akımının en önemli adlarından biri olup boyayı tuvale
 17. Soyut ve yarı mekanik düzenlemeleriyle tanınan ressamımız özdemir
 18. Soyut, mücerret
 19. Soyut geometriciliği benimseyen bir resim anlayışı
 20. Taş ve tunçtan yaptığı soyut ama organik biçimli yapıtlarıyla xx. yüzyılın henri

Son Bulmacalar

 1. Mutfakta üst rütbeli, deneyimli, usta aşçı
 2. Telvesi ve köpüğü bol türk kahvesi
 3. Beşerle ilgili ademoğluna ait
 4. Bronzlaşmak için girilen yerde de olan enerji türü
 5. Çeken rahat bulur
 6. Çok güzel geçen tatili tarif ederken kullanılır
 7. Büyük, görkemli ve gösterişli ev
 8. Yılın on birinci ayı