Bu bulmacanın çözümü 7 harftir ve F A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Bilgiçlik taslayana sitem yollu söylenir, yapma için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Bilgiçlik taslayana sitem yollu söylenir, yapma"

4 Ocak 2021 Pazartesi
CodyCross Londra Grup 487


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Londra Grup 487 Bulmaca 4

 1. Zeki müren şarkısında bir demetinden bahsedilir
 2. Firavun tutankamonun mezarında bulunan enstrüman
 3. Savaş halindeki asker azığı
 4. Zamanından önce yapma çabası içinde olan kişi
 5. Hırkaların önünü kapatmaya yarayan şerit düzenek
 6. Mesleki sözünün tüm harflerine sahip makaslanma
 7. Yaşam boyu hapis cezası
 8. Bilimsel sava karşı oluşturulan görüş
 9. 7 aralıkta görülen fırtınanın adı
 10. Ünlü yönetmen coppolanın yeğeni aktör, cage
 11. İmal edilmiş, üretilmiş şeyler
 12. Yağsız bir peynir, ekşimik

diğer bulmacar

 1. Felsefe
  1. Meraktan doğan sistemli düşünme faaliyeti
  2. Sofie'nin dünyası kitabı bu alanda yazılmıştır
 2. Felsefe
  1. Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler
 3. Felsefe
  1. Harry potter serisinin ilk kitabındaki taşın adı
  2. Herhangi bir filozofun öğretisi
  3. Soyut düşünme sanatı

benzer bulmaca

 1. Bilgiçlik taslayan
 2. Eski dilde bilgiçlik taslayan
 3. Herkese akıl veren, bilgiçlik taslayan
 4. Bilgiçlik taslama
 5. Mutlak ve keyfi bir yönetimin kontrolsüz olarak uygulanmasına dayanan siyasi sitem
 6. Sitem etme
 7. Sitem sözü
 8. Yakınma, sitem
 9. İçinde sevgi olan bir sitem sözü
 10. Aklı karalı, yollu kumaş
 11. Alay ve şaka yollu yazılmış nazire
 12. Argoda genellikle şaşı kimselere veya şaşkınca davranışlara karşı hakaret ve alay yollu kullanılan kelime
 13. Bir çeşit yollu kumaş
 14. Her çubuğu ayrı ayrı beş renkte olan bir çeşit yollu kumaş
 15. İleri gelen, servet ve mevki sahibi kimseler için alay yollu kullanılan söz
 16. Kabuğu kalın, küçük yollu ceviz
 17. Tehdit yollu bağırma
 18. Yollu bir biçimde dokunmuş kumaş
 19. Şaka yollu tezat barındıran
 20. Alavere dalavere, halk dilinde aldatma yollu iş

Son Bulmacalar

 1. Kolonyalarda yüksek oranda bulunan, uçucu sıvı
 2. Eşarp
 3. Türkiye kelimesini ilk defa yazan devlet
 4. National geographic kanalında sadece bu yayınlanır
 5. Osmanlıda itfaiyeci
 6. Bir meslekte gelinen başarı seviyesi, uzmanlık
 7. Söze göre, asıl bittikten sonra başlayan görev
 8. Hakimin bir eve giriş için çıkarabileceği buyruk