Bu bulmacanın çözümü 7 harftir ve F A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Sofie'nin Dünyası kitabı bu alanda yazılmıştır için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Sofie'nin dünyası kitabı bu alanda yazılmıştır"

29 Kasım 2019 Cuma
CodyCross Paris Grup 259


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Paris Grup 259 Bulmaca 3

 1. Parmaklara takılan ağaçtan mamul köçek zili
 2. Çeşitli laflar ve tavırlarla eğlendiren komik kişi
 3. Türkiye'nin güney ve batısında etkili olan iklim
 4. Kılıç ustası japon askeri
 5. Farklı renk boyalarla kumaşa desen yapma işlemi
 6. Geometri anlamına gelen eski bir söz
 7. Adedi tahmin edilemeyecek kadar çok
 8. Ticari veya sınai faaliyet gösteren kuruluş
 9. Arnis adıyla da tanınan, filipinler'in milli sporu
 10. Abd kongresi'nde kendi eyaletini temsil eder
 11. Çaya veya süte batırılıp yenen kuru pasta türü
 12. Kuzey buz denizi'ne dökülen en büyük nehir

diğer bulmacar

 1. Felsefe
  1. Meraktan doğan sistemli düşünme faaliyeti
 2. Felsefe
  1. Varlık, anlam gibi sorunların araştırılmasına yönelik düşünsel etkinlikler
 3. Felsefe
  1. Harry potter serisinin ilk kitabındaki taşın adı
  2. Bilgiçlik taslayana sitem yollu söylenir, yapma
  3. Herhangi bir filozofun öğretisi
  4. Soyut düşünme sanatı

benzer bulmaca

 1. Manzoni'nin nişanlılar kitabı bu dilde yazılmıştır
 2. Elif şafak'ın aşk romanı ilk bu dilde yazılmıştır
 3. Faust ilk olarak bu dilde yazılmıştır
 4. Akvaryum dünyası balıklarından cichlid ailesinin çok bilinen bir türü
 5. Düş dünyası zengin, yeni mazmunlar bulmada usta bir şair olarak tanınmış xv
 6. İsyancılar”, “sarı naciye”, “utanç dünyası” gibi oyunlarıyla tanınmış yazar recep
 7. Yunan mitolojisinde yer altı dünyası
 8. İç dünyası çabuk etkilenen, hisleri ağır basan
 9. Gönül dünyası, duygular bütünü
 10. Zenginin iki dünyası da
 11. 2018de türk dünyası kültür başkenti seçilen il
 12. Gece 12de dünyası tersine dönen masal kahramanı
 13. Kişinin dış dünyadan kaçıp çekildiği iç dünyası
 14. Ne ekersen onu biçersin manasındadır, dünyası
 15. 2018 yılı türk dünyası kültür başkenti
 16. Dünyası, yasadışı işlerin yapıldığı camia
 17. Kitab-i mukaddes'in ilk bölümü olan eski ahit'in ilk beş kitabı olan tevrat'ın beşinci kitabı
 18. Akarsuda suyun geniş bir alanda döndüğü yer
 19. Bir akarsuyun kalkerli bir alanda oyarak oluşturduğu derin,darboğaz
 20. Bir olayı, seyircilerle çevrili, yuvarlak bir alanda gösteren oyun türü

Son Bulmacalar

 1. Betonarmeden üretilmiş taşıyıcı yapı
 2. Dış görünüşle ilgilenen cerrahi dalı
 3. Boş beşik filminde fatma girike saldıran kuş
 4. Ezelde kenan birkanı canlandırmıştı, haluk
 5. Rus yazar anton çehovun mesleği
 6. Bir yılmaz erdoğan oyunu, bana bir oluyor
 7. Uluslararası paten birliği’nin kurulduğu ülke
 8. Kıyafetlerin belindeki ek mini bir etek parçası