Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve Ç A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Damdaki suyun akması için yapılan oluk için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Damdaki suyun akması için yapılan oluk"

8 Temmuz 2019 Pazartesi


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Çörten
  1. Çeşme duvarlarının bölmeleri
  2. Dam çevresindeki yağmur sularını oluklardan alıp duvar temelinden uzağa akı
  3. Toprak damlardaki yağmur suyunu akıtmaya yarayan üstü açık boru

benzer bulmaca

 1. Bitkilerdeki fazla suyun yapraklardan damla damla akması
 2. Demir zincirinin akması için açılmış deliklere geçirilmiş madeni oluk
 3. Gemi güvertelerinde, suların dışarıya akması için bordalara açılan delik
 4. Gemi güvertesinde suların dışarıya akması için açılan delik
 5. Suların akması için bir duvarda düşey olarak bırakılan yarık
 6. Trafiğin hızlı akması için döşenen asfalt güzergah
 7. Bir gaz ya da sıvı içindeki moleküllerin derişikliğin fazla olduğu bölgeden az olduğu bölgeye doğru akması
 8. Toprak akması etkisiyle gevşek hamur içerisindeki kayaların genellikle aldığı kavisli konum
 9. Toprak damların yağmurda akması
 10. Yağmur sularının irmak halinde bir araya gelmeden önce toprak yüzeyinde akması
 11. Yaradan irinin akması
 12. Yıldız akması
 13. Suyun, duvar ya da temele zarar vermesini önlemek için yapılan boru
 14. Boyalı ve yapışkan suyun üzerine kapamak yoluyla kağıda yapılan bir çeşit d
 15. Un, tuz, yağ ve suyun yoğrulup pişirilmesiyle yapılan bir tür börek
 16. Suyun içinde et ve sebze pişirerek yapılan yemek
 17. Suyun donmuş hali üzerinde kayarak yapılan spor
 18. Akar suyun geçmesi için duvardaki taşların arasından veya içinden bırakılan su yolu
 19. Bahçelerin, sulanmasında kullanılan suyun geçmesi için duvar altından açılan delik
 20. Çeşme musluklarının takılmasında ve su künklerinin birleşme yerlerinde suyun sızmaması için kullanılan macun

Son Bulmacalar

 1. En son keşfedilen, henüz kabul görmemiş kıta
 2. Işık şiddetinin birimi
 3. Eski çağlarda daha sık görülen zührevi hastalık
 4. Borudan yapılan, üflemeli perdesiz çalgı
 5. Bir hisse senedinin borsadaki değeri
 6. Uçmaya olan hevesi ile tanınır, ahmed çelebi
 7. Yaz aylarında, sarı yıldızın olduğu hava durumu
 8. Google chrome, firefox vb genel adı