Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve Ç A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Çeşme duvarlarının bölmeleri için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Çeşme duvarlarının bölmeleri"

8 Temmuz 2019 Pazartesi


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Çörten
  1. Dam çevresindeki yağmur sularını oluklardan alıp duvar temelinden uzağa akı
  2. Damdaki suyun akması için yapılan oluk
  3. Toprak damlardaki yağmur suyunu akıtmaya yarayan üstü açık boru

benzer bulmaca

 1. Ağıllarda ayrılan bölmeleri birbirinden ayıran derme çatma kapı
 2. Ahşap evlerin duvarlarının yapımında kullanılan dar hartamalar
 3. Ahşap bina inşaatında ara bölmeleri tahta parçalarıyla kaplama
 4. Asur ve hitit mimarisinde, büyük yapıların dış duvarlarının eteklerinde kullanılmış çok büyük boyutlu taş bloklar
 5. Bahçe duvarlarının dip kesimlerindeki su geçiti
 6. Büyük çarpmaları, bölmeleri, kök ve kuvvet alışlarını yapabilmek için bulun
 7. Düşman kalelerini feth etmek için tünel kazıp, içine barut koyarak patlatan ve kale duvarlarının yıkılmasını sağlayan asker sınıfı
 8. Kale ve istihkam duvarlarının üzerlerine mazgallı korkuluk duvarları
 9. Kilerlerdeki tahtadan yapılmış geniş un bölmeleri
 10. Senfoni, sonat, konçerto gibi yapıtların bölmeleri
 11. Ultrason dalgalarıyla kalbin duvarlarının kalınlığı ve kapakçık parçalarını hareketlerini belirlemeyi sağlayan bir tanı yöntemi
 12. Zincir halinde kah¬verengi sporları ve boylamasına, enlemesine bölmeleri olan tam gelişmemiş mantar
 13. 2006 avrupa olimpik windsurf şampiyonasının yapıldığı, izmir'in çeşme ilçesindeki parkur
 14. Ağaçtan yapılmış çeşme borusu
 15. Ağaçtan yapılmış çeşme sularının toplandığı oyulmuş ağaç
 16. Alt alta yerleştirilmiş ve yukarıdan aşağıya doğru büyüyen oymalı yalaklardan oluşan bir çeşme türü
 17. Antik yunan ve roma'da büyük ve görkemli çeşme yapısı
 18. Cennette bulunduğuna inanılan kutsal su,ırmak,havuz veya çeşme
 19. Cennette bulunduğuna inanılan kutsal ırmak, havuz veya çeşme
 20. Çeşme

Son Bulmacalar

 1. Juventusla aynı şehirde bulunan serie a takımı
 2. İnsan bedenini inceleyen bilim
 3. 2011de en iyi film oscarını alan sessiz film
 4. Kedigillerden, iri, yırtıcı bir canlı
 5. Tom cruiseun rol aldığı ridley scott filmi
 6. İtalyanın en uzun akarsuyu
 7. Aristoteles’in hocası
 8. Tıp dilinde şeker hastalığı