Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve G A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Bu bulmacadan daha fazla soru için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Bu bulmacadan daha fazla soru"

28 Temmuz 2023 Cuma
CodyCross Yağmur Ormanı Grup 1201


diğer cevapları

cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Yağmur Ormanı Grup 1201 Bulmaca 4

diğer bulmacar

 1. Gravür
  1. Ağaç, taş yada metali yontmaya yarayan çelik araç
  2. Ağaç veya kumaştan yapılmış bir kanal içinde hareket ederek açılıp kapanan
  3. Ağaç veya maden üzerine kazılarak yapılan kalıplardan kağıda basılan resim,
 2. Gravür
  1. Kazıma ve baskı tekniği uygulanan resim sanatı
  2. Oyma baskı olarak da bilinen bir kazıma tekniği
 3. Gravür
  1. Kazıma ve baskı tekniği kullanılan bir resim türü

benzer bulmaca

 1. Yemeği tabağa fazla fazla koyan aşçıya denir
 2. Ağzı geniş 50 litre ve daha fazla su alan topraktan yapılma küp
 3. Atların ağzında oluşan tümör şeklinde fazla et
 4. Avrupa sanatında üçten fazla sayıda birbirine bitişik resim levhasını içeren dinsel içerikli sanat yapıtlarına verilen genel ad
 5. Aynı dereceden birden fazla kişi lehine tesis edilen ipotek türü
 6. Balıkların oksijeni fazla suya doğru yönelme tepkisi
 7. Başka, fazla
 8. Başka,fazla
 9. Bedendeki fazla kılları ustura ile alma, tıraş etme
 10. Besin mikrobiyolojisi açısından en fazla önem taşıyan familyalardan biri
 11. Beyazı siyahından daha fazla olan saç
 12. Bilgisayarlarda, birden fazla bellek birimleri arasında iletişimi sağlayan ve hattı dağıtım sistemi
 13. Bir gaz ya da sıvı içindeki moleküllerin derişikliğin fazla olduğu bölgeden az olduğu bölgeye doğru akması
 14. Bir genin iki veya daha fazla alternatig formlarından birisi
 15. Bir gölün fazla suların dışarıya boşaltan akarsu
 16. Bir genin iki veya daha fazla alternatif formlarından birisi
 17. Bir karakter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden herbiri
 18. Bir kimseyi gereğinden fazla övme
 19. Bir konuda çok fazla israr etme
 20. Bir kromozomun belli bir bölgesinde bulunan iki ya da daha fazla genin ortak adı

Son Bulmacalar

 1. Yutmak başı derde girmek
 2. Ritim ekleyerek hareketlendirilmiş şarkı ing
 3. Dörtnaldan yavaş, tırıstan hızlı at yürüyüşü
 4. Geminin arka kısmı
 5. Gerçeküstü olayları anlatan sanat yapıtı
 6. Kafayı sıcak tutmak için takılan başlık
 7. İngilizce kökenli, yara üzerine konulan ufak bant
 8. Askerlikte en çok yürüyen sınıf