Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve I A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Bir şeyi yapmak için duyulan durdurulamaz istek için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Bir şeyi yapmak için duyulan durdurulamaz istek"

15 Eylül 2021 Çarşamba
CodyCross Dünya Küçük Grup 700


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Dünya Küçük Grup 700 Bulmaca 5

 1. İnsan yüzünü daha genç gösteren tıbbi yöntem
 2. Taşa oyularak yapılan büst
 3. Perde asmak için halka takılan ray
 4. Saydam, ısı geçiren
 5. Süzme yöntemiyle yapılan kahve çeşidi
 6. Mikro tanecikli cilt temizleme ürünlerinin adı
 7. Endonezyanın cava adasında patlayan yanardağ
 8. Gelinciğin de familyasına dahil olduğu hayvan
 9. Dünyanın ilk robotunun mucidi
 10. Antik yunanda konuşulan dil
 11. Edgar rice burroughsun yarattığı en ünlü karakter
 12. Gelen , yeni e postanın düştüğü klasör
 13. Halk ağzında, yeniliğini kaybetmiş, bozuk, arızalı

benzer bulmaca

 1. Bir işi yapmak, bir eyleme geçmek için duyulan güçlü istek
 2. Bir şeyi yapmak için istek duymayan kişi
 3. Bir işi yapmak için his istek duymamak, erinmek
 4. Kimi akıl hastalarında yangın çıkarmaya duyulan aşırı istek
 5. Bazı göz hastalıklarında gözlerde ışığa karsı duyulan hassasiyetten duyulan
 6. Bir şeyi yapmak için en uygun an
 7. Bir şeyi yapmak için harcanan emek
 8. Yapmak, bir hareketi yalandan yapmak
 9. Yapmak, argoda gereksiz laf salatası yapmak
 10. Söylenilen şeyi yapmak zorunda olan kişi
 11. Yasak olan bir şeyi mecburen yapmak
 12. Bir şeyi yapmak isteme, yönelme
 13. Gebelikte kimi yemeklerden tiksinip, olmayacak şeyler için aşırı istek duymak
 14. Gebelerin bazı yemekler için aşırı istek duyması
 15. İki haltı birleştirmek için veya halatın çımasına geçici kasa yapmak için kullanılan cıvatalı mengene
 16. Aşırı, güçlü istek
 17. Biberli, baharlı ya da ekşi yiyeceklere karşı dayanılmaz bir istek biçiminde beliren iştah bozukluğu
 18. Bir müzik parçasının istek üzerine tekrar çalınması
 19. Birbiriyle bağdaşmayan duygu, düşünce, istek ve amaçların kişide aynı zamanda toplanmasına psikolojide verilen ad
 20. Bu isim de çok istek almasına rağmen ben anlamını bulamadım. bilen varsa lütfen yazsın

Son Bulmacalar

 1. On milyon üzerinde nüfusu olan şehir
 2. Öç almak isteyen, intikamcı
 3. Her şeye takıntısı olan
 4. Tavukların yumurtadan çıkan yavrusunun adı
 5. Puslu kıtalar atlasındaki maymunun adı
 6. Bursanın kış ve doğa sporları merkezi
 7. Bir konuya giriş yapma, bahsetme anlamındaki deyim
 8. Don kişotun düşman sanıp saldırdığı yapı