Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve I A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Askerlerin yoklama için bir araya gelmesi için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Askerlerin yoklama için bir araya gelmesi"

24 Haziran 2020 Çarşamba
CodyCross Sanat Müzesi Grup 728


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Sanat Müzesi Grup 728 Bulmaca 2

 1. Eski adı emir ali olan marmara adası
 2. Şişe kapağını çıkarmaya yarayan alet
 3. Kurallı olmayan cümle
 4. Bir yapının tüm boyutlarını içeren ölçekli çizim
 5. Bilgisayarın yazı yazılan bölümü
 6. Mecazen, fazla şiddet kullanmadan birisini dövme
 7. Paraya ilişkin iş ve süreçler, maliye
 8. İstanbul surlarına sancak diken hasanın memleketi
 9. Maydanozgiller familyasından otsu bir bitki
 10. Atasözüne göre beraber alışveriş yapılmayacak kişi

diğer bulmacar

 1. İçtima
  1. Kavuşum
 2. Içtima
  1. Askerlerin hazır şekilde toplanması
  2. Askerlikte yoklama toplantısı

benzer bulmaca

 1. Büyük projelerin gerçekleştirilebilmesi için birden fazla şirketin bir araya gelmesi
 2. Uyumsuz seslerin bir araya gelmesi, patırtı
 3. İçtimada yoklama almak için çavuşun verdiği emir
 4. El ile yoklama
 5. Sağlık yönünden yapılan genel yoklama
 6. Yoklama, muayene etme
 7. Askerlikte yoklama toplantısı
 8. Yoklama sonrası askerlik çağrısına icabet etmeyen
 9. Yoklama alınırken ismini duyan öğrenci bunu der
 10. Mecazen, gerçeği öğrenme amaçlı nabız yoklama
 11. Tersten aynı olan cümle, koyana yoklama yasak
 12. Şamanist gelenekte, kötü ruhların, doğruluğa gelmesi için, geçici bir süre için kaldığı ateş çukuru
 13. Askerlerin alıştırma yapması için hazırlanmış alan
 14. Ailerin yardımlaşamak için bir araya gelerek tüm işlerini ortak görenlerın herbiri
 15. Bir dönem fakirlik ve yoksulluğu gidermek amacıyla çeşitli bez parçalarının bir araya getirilerek değişik şekillerde desenler verilerek dikilmesi sonucunda ihtiyaç için yapılan bir elsanatı
 16. Bir müzik yapıtını seslendirmek için bir araya gelmiş topluluk
 17. Ekin biçerken başakların deste halinde bir araya toplamak için ayağa takılan çıtlık otundan yapılmış araç
 18. Konuşmayı etkili kılmak için araya sıkıştırılan ve karşılıksız kalacağı bil
 19. Aynı misyon için bir araya gelen kişilerce kurulur
 20. Belirli bir amaç için insanları bir araya getirme

Son Bulmacalar

 1. Derdi olanı avutmak için söylenir, çekilir
 2. Japon evinin zemininde döşeli geleneksel minder
 3. Aşık sümmaninin doğduğu erzurum ilçesi
 4. Çamaşırı dolaba koymadan önce şekil vermek
 5. Bir iç savaşı konu alan kitap, çanlar çalıyor
 6. Shakespearein en bilinen kadın karakteri
 7. Osmanlıda itfaiyeci
 8. Diyarbakırdaki kırklar dağından bahseden türkü