Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve I A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Askerlerin yoklama için bir araya gelmesi için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Askerlerin yoklama için bir araya gelmesi"

24 Haziran 2020 Çarşamba
CodyCross Sanat Müzesi Grup 728


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Sanat Müzesi Grup 728 Bulmaca 2

 1. Eski adı emir ali olan marmara adası
 2. Kurallı olmayan cümle
 3. Bir yapının tüm boyutlarını içeren ölçekli çizim
 4. Bilgisayarın yazı yazılan bölümü
 5. Mecazen, fazla şiddet kullanmadan birisini dövme
 6. Paraya ilişkin iş ve süreçler, maliye
 7. İstanbul surlarına sancak diken hasanın memleketi
 8. Maydanozgiller familyasından otsu bir bitki
 9. Atasözüne göre beraber alışveriş yapılmayacak kişi

diğer bulmacar

 1. İçtima
  1. Kavuşum
 2. Içtima
  1. Askerlerin hazır şekilde toplanması
  2. Askerlikte yoklama toplantısı

benzer bulmaca

 1. Büyük projelerin gerçekleştirilebilmesi için birden fazla şirketin bir araya gelmesi
 2. Uyumsuz seslerin bir araya gelmesi, patırtı
 3. İçtimada yoklama almak için çavuşun verdiği emir
 4. El ile yoklama
 5. Sağlık yönünden yapılan genel yoklama
 6. Yoklama, muayene etme
 7. Askerlikte yoklama toplantısı
 8. Yoklama sonrası askerlik çağrısına icabet etmeyen
 9. Yoklama alınırken ismini duyan öğrenci bunu der
 10. Mecazen, gerçeği öğrenme amaçlı nabız yoklama
 11. Tersten aynı olan cümle, koyana yoklama yasak
 12. Sayarak yapılan yoklama
 13. Laboratuvarda yapılan araştırma yoklama
 14. Şamanist gelenekte, kötü ruhların, doğruluğa gelmesi için, geçici bir süre için kaldığı ateş çukuru
 15. Askerlerin alıştırma yapması için hazırlanmış alan
 16. Baskısı yapılan plakanın tekrar kullanılır hale gelmesi için yapılan temizleme işlemi
 17. İneğin memesine süt gelmesi için oğuşturma
 18. Tavlada istenilen sayının gelmesi için hile yapmak
 19. Gelmesi için birisine yüksek sesle bağırma edimi
 20. Ailerin yardımlaşamak için bir araya gelerek tüm işlerini ortak görenlerın herbiri

Son Bulmacalar

 1. İsimleri aynı kişilerden her biri
 2. Teneke trampet kitabın alman yazarının soyadı
 3. Yapılan bir harekete kırılmak, içerlemek
 4. Şarkı, dans gibi unsurları olan eğlence, gösteri
 5. Revolver adı verilen silah, bu kadar mermi alır
 6. Sağlıklı olma hali
 7. Et, tavuk, ciğer satılan dükkan
 8. İşin doğru yapıldığını teftiş eden kişi, murakıp