Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve B A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Yoklama sonrası askerlik çağrısına icabet etmeyen için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Yoklama sonrası askerlik çağrısına icabet etmeyen"

29 Kasım 2019 Cuma
CodyCross Orta Çağ Grup 240


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Orta Çağ Grup 240 Bulmaca 3

 1. İslamiyet öncesi türklerin kullandığı mezar taşı
 2. Sporda savunma oyuncusu
 3. 3 __ 1943, kösedağ savaşı'nın yapıldığı tarih
 4. Yiyecekleri harmanlayan elektrikli karıştırıcı
 5. "bunun dışında, başkaca" anlamına gelen kelime
 6. Uçuk sorununa neden olan virüs
 7. Antalya'nın kaş ilçesindeki antik kent ve plaj
 8. Kişinin sahip olduğu varlıkların tümü
 9. Dalkavuk, sürekli birilerine yaranan kimse

diğer bulmacar

 1. Bakaya
  1. Ait olduğu yıl içinde toplanamayıp ertesi yıla kalan vergiler. artan. kalıntılar
  2. Artan
  3. Kalıntılar
 2. Bakaya
  1. Son yoklamadan sonra askere geç giden kişiler
 3. Bakaya
  1. Celp döneminde, mazeretsiz askere gitmeyen kişi

benzer bulmaca

 1. Askerlik sonrası sivile uyum sağlama süreci
 2. Çok saygın biri olarak davete icabet etmek
 3. El ile yoklama
 4. Sağlık yönünden yapılan genel yoklama
 5. Yoklama, muayene etme
 6. Askerlikte yoklama toplantısı
 7. İçtimada yoklama almak için çavuşun verdiği emir
 8. Askerlerin yoklama için bir araya gelmesi
 9. Yoklama alınırken ismini duyan öğrenci bunu der
 10. Mecazen, gerçeği öğrenme amaçlı nabız yoklama
 11. Tersten aynı olan cümle, koyana yoklama yasak
 12. Sayarak yapılan yoklama
 13. Laboratuvarda yapılan araştırma yoklama
 14. Askerlik dairesi
 15. Askerlik yoklamasını yapan kimse
 16. Askerlik arkadaşı
 17. Askerlik çağrı pusulası
 18. Askerlik göreviyle yükümlü olanların toptan silah altına alınmasıyla kurulan angolosakson ordusu
 19. Askerlik vazifesi için öden para
 20. Askerlik çağı

Son Bulmacalar

 1. Bata zar zor, zorlanarak anlamındaki deyim
 2. Millet
 3. Britanya, coğrafi konumu sebebiyle böyle de anılır
 4. Çok güzel anlamında kullanılan benzetme, gibi
 5. Uyumak için kullanılan mobilya
 6. Meryl streep filmi, şeytan giyer
 7. Evlenmesi, şinasi'nin yazdığı edebiyat klasiği
 8. Duyguları okşayıcı, beğenilen