Bu bulmacanın çözümü 8 harftir ve F A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Yutak iltihabı için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Yutak iltihabı"

3 Eylül 2019 Salı
CodyCross Ulaşım Araçları Grup 105


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Ulaşım Araçları Grup 105 Bulmaca 1

 1. Osmanlı divan teşkilatını kuran hükümdar
 2. Kanalizasyon yerine kullanılan çukur
 3. Kişiler arasındaki her tür haberleşme
 4. Elle müdahaleye ihtiyaç duymayan
 5. Televizyonun ekranından dolayı aldığı isim
 6. İşletmenin geleneksel adı

diğer bulmacar

 1. Faranjit
  1. Yutağın ve boğazın iltihaplanması hastalığı

benzer bulmaca

 1. Boğaz mukozasının şişmesi, yutak iltihabı
 2. Damak ve yutak iltihabı
 3. Büyük atardamar iltihabı. aort iltihabı
 4. Boğazın gırtlak bölümü, yutak
 5. Yutak yangısı
 6. Yutak bölgesinde meydana gelen iltihaplanma
 7. Yutak ve boğaz iltihaplanması
 8. Yutak da denen, yemek borusunun üstündeki kısım
 9. Ağız boşluğunu örten mukozanın akut ya da kronik iltihabı
 10. Akciğer dokusunun iltihabı
 11. Akciğer bronşçuk ve lopcuklarının iltihabı
 12. Akciğer zarı iltihabı
 13. Akut yada kronik safra kesesi iltihabı
 14. Aort iltihabı
 15. Apandis iltihabı
 16. Atardamar iltihabı ya da tıkanması sonucu yanağın bir bölümünde gelişen kangren
 17. Atardamarı saran dış gömleğin iltihabı
 18. Bademcik iltihabı
 19. Bağırsak iltihabı
 20. Bağdokusu iltihabı

Son Bulmacalar

 1. İngilterenin ilk kadın başbakanının adı
 2. Ian flemingin yarattığı, 007 kodlu ünlü ajan
 3. Bazı insanlarda hassasiyet yaratan protein
 4. Kek kalıbı, spatula yapılan yumuşak malzeme
 5. Akıl sağlığını yitirmek
 6. Balığın iskeleti
 7. Sylvia plathın ölümünden sonra yayımlanan kitabı
 8. Öykü taslağı