Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve U A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Yanlızca RNA yapısına katılan baz için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Yanlızca rna yapısına katılan baz"

22 Temmuz 2019 Pazartesi


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Urasil
  1. Yalnızca rna yapısına katılan baz
 2. Urasil
  1. Yalnızca rna yapısında bulunan organik bir baz

benzer bulmaca

 1. Dna ve rna nın yapısına katılan bir pürün bazı
 2. Yalnızca rna yapısına katılan baz
 3. Hiçbir yumuşak tonu olmayan ve yanlızca iki uç yoğunluğu bulunan fotoğraf
 4. Antik roma'da, genellikle kölelerin ve bazen de tutuklu suçluların konulduğu yeraltı yapısına verilen isim
 5. Basit bir omurga yapısına sahip, saydam yapılı, organik maddeler ve mikrosk
 6. Bir azot ve bir kükürt atomu bulunduran beşli halka yapısına sahip heterosiklik bileşiklerin ortak adı
 7. Bir resmin yapısına uygun olarak yapıştırılan çeşitli kağıtlar, fotoğraflar
 8. Büyük menderes irmağı deltasında, zengin bir kuş yapısına sahip olan göl
 9. Büyük menderes deltasında, zengin bir kuş yapısına sahip olan göl
 10. Coğrafyada birçok yer adının yapısına giren ve “akarsu” anlamına gelen yaba
 11. Çok değişik ve zengin bir hayvan yapısına sahip oluşuyla ünlü, bu nedenle d
 12. Çukurova’da zengin bir kuş yapısına sahip olan göl
 13. Etilen gibi yapısına başka bir öğe ya da kök sokulabilen, karbonlu hidrojen
 14. Felsefede varlığın içinde bulunan, varlığın yapısına karışmış olan
 15. İlacın etkisini artırmak amacıyla yapısına eklenen diğer madde
 16. Maddenin yapısına atomik düzeyde müdahale ederek yeni maddeler ve ürünler g
 17. Sinop’ta, zengin bir kuş yapısına sahip olan ve “tabiatı koruma alanı” kaps
 18. Sinop ilinde, zengin bir kuş yapısına sahip olan ve “tabiatı koruma alanı”
 19. Tunç devri ve erken demir çağı kalelerinde, sur duvarlarına belirli aralıklarla yapılan gözetleme kulelerinin taban yapısına verilen ad
 20. Yapısına girdiği sözcüğe “hava, gaz” anlamı katan yabancı önek

Son Bulmacalar

 1. Çalıştığı işten kendi isteğiyle ayrılma
 2. William shakespearein ünlü trajedisi
 3. Veya daha fazla tümenin oluşturduğu askeri birim
 4. Kadıköydeki vapur indirme bindirme bölgesi
 5. Ses , evde sinema keyfi yaşamak isteyenler kurar
 6. Halk ağzında, sıvı püskürtmeye yarayan küçük kap
 7. Gönül adlı şarkısıyla altın plak almıştı, özer
 8. Kadın tiyatro sanatçısı