Bu bulmacanın çözümü 8 harftir ve A A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Üzerine besmele ya da maşallah yazılı altın nazarlık için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Üzerine besmele ya da maşallah yazılı altın nazarlık"

22 Temmuz 2019 Pazartesi


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Armudiye
  1. Nazarlık olarak takılan armut biçimindeki altın
  2. Üzerine besmele veya maşallah yazılı altın nazarlık

benzer bulmaca

 1. Üzerine besmele veya maşallah yazılı altın nazarlık
 2. Nazarlık olarak takılan armut biçimindeki altın
 3. Arap harfleriyle yazılmış bir çeşit besmele
 4. Nazarlık
 5. Altın ve altın bileşiklerini kapsayan mineral grubu
 6. Plaser tipi altın yataklarında bulunan iri taneli altın parçaları
 7. Mükellefin talebi üzerine oluşturulan yazılı görüş
 8. Altın ve gümüş üzerine işlenilen nakış
 9. Altın ve gümüş üzerine işlenmiş bezeme
 10. Deri üzerine altın işlemeli cild
 11. Metal üzerine altın kakma tekniğiyle yapılan süsleme
 12. Sarı altın üzerine yeşil altınla yapılan süsleme
 13. Bacayı bedevre ile örterken dizili bedevrelerin üzerine yatay olarak konan ve üzerine taşlar dizilen bedevre
 14. Bal mumu üzerine basılmış mührün bozulmaması için üzerine yapıştırılan fil dişinden kapakçık
 15. Kıç bodoslama üzerine konan ve dümen iğneciğinin üzerine konduğu tahta levha
 16. Tel halatlar üzerine vurulan palanga sapanlarının tel üzerinde kaymaması için halat üzerine sarılan ip
 17. Alında yazılı olduğuna inanılan ölüm vakti, ecel
 18. Anıt, yazıt, yazılı taş
 19. Atların soyunun yazılı olduğu çizelge
 20. Basım yoluyla çoğaltılması düşünülen yazılı bir metnin belirli standartlar gözetilerek matbaa harfleriyle yeniden yazılması işlemi

Son Bulmacalar

 1. Anne babanın ilk çocuğu için kullandığı deyim
 2. Osmanlının, 1453 1579 arasında yaşadığı devir
 3. Bodrumda pahalı olmasıyla bilinen türk işi pizza
 4. Kanda bulunan süt
 5. Fizikte, zamanla azalarak sıfıra inen salınım türü
 6. Volkswagen beetleın halk arasındaki adı
 7. Eskiden çölde çadırda yaşayan çöl halk
 8. Sakızın bir diğer adı