Bu bulmacanın çözümü 3 harftir ve L A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Toprak damları sıkıştırmakta kullanılan taş silindir için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Toprak damları sıkıştırmakta kullanılan taş silindir"

21 Temmuz 2019 Pazar


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Log
  1. On tabanlı logaritmanın kısaltması
  2. Petrol araştırmaları sırasında tutulan kayıt
 2. Loğ
  1. Taş silindir
  2. Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
  3. Yollarda, toprak damlarda, yeri bastırmak ya da tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
  4. Bacaktaki iki sinire ve bu sinirlerin ağrılı hastalığına verilen ad

benzer bulmaca

 1. Toprak damları sıkıştırmakta kullanılan silindir biçimli ağır taş
 2. Düz toprak damlı evlerin üstündeki killi toprağı, sert bir katman durumuna getirmek için dam üzerinde yuvarlanan silindir biçimindeki ağır taş
 3. Eski toprak yapılarda toprağın altına yağmur geçirmemesi için üzerinde gezdirilen silindir biçimindeki taş
 4. Yollarda, toprak damlarda yeri bastırmak veya tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
 5. Yollarda, toprak damlarda, yeri bastırmak ya da tarlalarda toprağı ezmek için gezdirilen taş silindir
 6. Toprak evleri sıvamak için kireç yerine kullanılan bir tür toprak
 7. Afrika müziğine özgü,özellikle angola’da kullanılan, ağaçtan yapılma ve silindir biçiminde bir el davulu
 8. Çeşitli sıvıları taşımakta kullanılan silindir biçiminde, metalden yapılmış
 9. Çoğunlukla akaryakıt gibi sıvı maddeleri taşımada kullanılan, silindir biçiminde,den büyük kap
 10. Hamur açmak için kullanılan silindir değnek
 11. Denizcilikte, kuyu açmada, maden ocaklarında kullanılan silindir
 12. El ile bir çeşit dantel örmek için kullanılan silindir biçimli araç
 13. Elle bir çeşit dantel örmek için kullanılan silindir biçimli araç
 14. Eski toplarda kullanılan mermi ve demir parçalarını taşıyan silindir biçiminde kap
 15. Genellikle cezayir ve sudan'da kullanılan, silindir şeklinde bir saz
 16. Özellikle kaval toplarında kullanılan silindir biçiminde bir demirin içine
 17. Dantel örmekte kullanılan silindir şeklindeki araç
 18. Saç kıvırmakta kullanılan küçük silindir
 19. İslam devletlerinde maaş yerine veya hizmet karşılığı olarak askere ve ricale bırakılan toprak, padişahın toprak bağışlaması
 20. Kuruyunca çatlayan toprak, verimsiz, tuzlu, killi toprak

Son Bulmacalar

 1. Tutumlu olmama durumu, savurganlık
 2. Karagözün yoldaşı
 3. Bir konuda aynı görüşü paylaşan, aynı fikirde olan
 4. Müzikte ritm yapmak için kullanılan çalgı
 5. Aldanmasına neden olmak, yanıltmak
 6. Kravat takılmayan spor gömlek modeli
 7. Öfkeden dolayı kontrolünü kaybetme
 8. Seren serengilin sanatçı olan babasının adı