Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve H A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Taşa oyularak yapılan büst için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Taşa oyularak yapılan büst"

15 Eylül 2021 Çarşamba
CodyCross Dünya Küçük Grup 700


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Dünya Küçük Grup 700 Bulmaca 5

 1. İnsan yüzünü daha genç gösteren tıbbi yöntem
 2. Perde asmak için halka takılan ray
 3. Saydam, ısı geçiren
 4. Bir şeyi yapmak için duyulan durdurulamaz istek
 5. Süzme yöntemiyle yapılan kahve çeşidi
 6. Mikro tanecikli cilt temizleme ürünlerinin adı
 7. Endonezyanın cava adasında patlayan yanardağ
 8. Gelinciğin de familyasına dahil olduğu hayvan
 9. Dünyanın ilk robotunun mucidi
 10. Edgar rice burroughsun yarattığı en ünlü karakter
 11. Gelen , yeni e postanın düştüğü klasör
 12. Halk ağzında, yeniliğini kaybetmiş, bozuk, arızalı

diğer bulmacar

 1. Heykel
  1. Taş ya da mermer kullanılarak yapılan insan şekli
  2. Michelangelo’nun davut'u bu sanatın ünlü örneğidir
  3. Kil, alçı gibi maddeler yontularak yapılan eser
 2. Heykel
  1. Metal, taş veya kilden yapılan sanat eseri
  2. Yontu da denen sanat dalı
  3. Genelde taş yontarak eser oluşturulan sanat dalı

benzer bulmaca

 1. Ağaçlardan oyularak yapılan kap
 2. Ağaçtan oyularak yapılan su kabı
 3. Ağaçtan oyularak yapılan testi
 4. Azerbaycan'da ceviz ağacından oyularak yapılan çalgı
 5. Bütün bir ağaç kütüğünden oyularak yapılan ilkel kayık
 6. Cevizin içi oyularak yapılan fırıldak
 7. Çamdan oyularak yapılan su kabı
 8. Eskiden yemen kıyılarında kullanılan ve tek parça kütükten oyularak yapılan ince yapılı tekne
 9. Rakip taşa yapılan çapraz hamle
 10. Ağacın içi oyularak yapılmış yayık
 11. Ağaç, taş, metal bir levhanın oyularak işlenmesi ve bunun bir yüzeye basılm
 12. Ağaçtan oyularak yapılmış su tası
 13. Ağaçtan oyularak yapılmış yemek kabı
 14. Ağaçtan, oyularak yapılmış büyük kaşık, kepçe
 15. Antil adalarında kullanılan ve ağaç kütüğü oyularak yapılmış, kürekli veya hem kürekli hem yelkenli, az su çeker küçük tekne
 16. Baltayı taşa vurma
 17. Çin'de ele geçen, yeşim taşından oyularak ortasına delik açılmış yassı diskler
 18. Çin denizinde balık avlamak üzere kullanılan içi oyularak yapılmış küçük tekne
 19. Çizilerek veya oyularak açılan kertik
 20. Davarın tırnağının taşa dokunup sürçmesi

Son Bulmacalar

 1. Disneyin ördek kahramanı, duck
 2. Yufkanın içine peynir konularak yapılan bir yemek
 3. Pilotun, eğitim sırasında maruz bırakıldığı güç
 4. Bir yapıda bulunan iç duvar kaplaması
 5. Yiyecekleri soğuk tutan, büyük mutfak eşyası
 6. Osmanlıda para basılan yer
 7. Adı , ahmet kayanın besteleyip söylediği şarkı
 8. İplikleri yol yol seçilebilen ince bir kumaş