Bu bulmacanın çözümü 10 harftir ve P A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Su Altında Yaşayan Canlılarla Birlikte, Su Kenraında Yaşayan Canlıların Da İncelendiği Akvaryumlar için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Su altında yaşayan canlılarla birlikte, su kenraında yaşayan canlıların da incelendiği akvaryumlar"

20 Temmuz 2019 Cumartesi


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Bitki ve hayvan gibi bazı canlıların işık, isı ve besin gibi türlü uyarıcı sebeplerin etkisi altında bu uyarıcılara doğru veya tersine yer değiştirmeleri olayı
 2. İçinde su canlılarının bakılıp incelendiği, genellikle camdan yapılan hazne
 3. Safra yollarının biçim ve işlevinin incelendiği radyolojik yöntem
 4. Gök cisimlerinin incelendiği yer, rasathane
 5. Mahkemelerin verdiği kararların incelendiği makam
 6. Gök cisimlerinin bilimsel olarak incelendiği yer
 7. Farklı devirlerde yaşayan canlıların her dönemde daha olumlu yönde genetik değişmeler göstermelerine verilen ad
 8. Omurgalı canlıların kanında ve dokularında yaşayan kıl kurdu cinsi parazit
 9. Sularda yaşayan canlıların hayatını inceleyen bilim dalı
 10. Başka canlıların kanı ile beslenen hayvanlar için kullanılan sözcük
 11. Bazı canlıların, organik olarak soğuk işık çıkarması veya işıması olayı
 12. Bazı canlıların bir takım yiyeceklere, ilaç, koku, toz gibi nesnelere gösterdikleri ters tepkiye verilen ad
 13. Bazı tek hücreli canlıların basınca göre hareketleri
 14. Budist düşüncede kendini tüm duyarlı canlıların budalığa ulaşmasına yardımcı olmaya adamış kişi
 15. Bulunduğu yere kökleriyle tutunup gelişen, döl veren ve hayatını tamamladıktan sonra kuruyarak varlığı sona eren, yosun, ot, ağaç vb. canlıların genel adı
 16. Canlıların bölümlenmesinde dalların bir araya gelmesiyle oluşan birlik
 17. Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş
 18. Canlıların aralarındaki bağlantıları ve ortamlarıyla olan ilişkilerini ince
 19. Canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalı
 20. Canlıların davranışlarını inceleyen bilim dalı

Son Bulmacalar

 1. Bisiklette, aynakolları birleştiren mil ünitesi
 2. Kimyasal reaksiyon hızını artırır
 3. Kahvaltı ile öğle yemeğinin birleştirilmişi
 4. Birce akalayın oynadığı, ürgüpte çekilen dizi
 5. Nöbetleşe çalışma sistemi
 6. Bosna hersekte konuşulan dil
 7. Kasedeki meyvelerin resmedilmesi, ölüdoğa
 8. Ekgnin yaygın kullanılan kısaltması