Bu bulmacanın çözümü 3 harftir ve H A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Sıcak olduğunu belirtmek için olan İngilizce uyarı için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Sıcak olduğunu belirtmek için olan ingilizce uyarı"

17 Temmuz 2023 Pazartesi


HOT
cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Hot
  1. Caz müziğinde bir üslüp, yöntem
 2. Höt
  1. Birini korkutmak için söylenen şiddet ünlemi

benzer bulmaca

 1. Ab ülkelerinde ve türkiye’de bir ürünün güvenli olduğunu belirtmek için kon
 2. Bir şeyin doğru olduğunu belirtmek için yapılan işaret
 3. Bir spor yarışmasısırasında vücuda üstün hareket ve enerji sağlamak için kullanılan uyarı cıilâç
 4. Trafikte uyarı için kullanılan kırmızı üçgen levha
 5. Telefon sessizdeyken uyarı almak için açılır
 6. Birini sessiz olması için uyarma, bir uyarı sözü
 7. Sabah uyanmak için akşamdan kurulan uyarı sesi
 8. Avrupalılar'ın, osmanlıları ve özellikle de osmanlı imparatorluğunu belirtmek için kullandıkları terim
 9. Bazı kimyasal eriyiklerin derişikliğini belirtmek için kullanılan deyim
 10. Bir inşaatta , yapısal öğelerin estetik değerini belirtmek için , bu öğeleri bezemeli olarak işleme
 11. Bir soruna çözüm bulunduğunda hoşnutluk belirtmek için kullanılan söz
 12. Bir şeyin denetlendiğini yada görüldüğünü belirtmek için işaretleme, işaret
 13. Eskiden hindistan'da yabancıları belirtmek için kullanılan terim
 14. Eskiden iyi kalite ipekleri belirtmek için kullanılan sözcük
 15. Geminin çektiği suyu belirtmek için baş ve kıç bodoslamaları üzerine konan işaretler
 16. Hintli kadınların tarikatlarını belirtmek için alınlara sürdükleri renkli toz
 17. Hintlilerin bağlı oldukları tarikatı belirtmek için kül ya da renkli tozla
 18. Hintlilerin, bağlı oldukları tarikatı belirtmek için kül veya renkli tozla alınlarına çizdikleri işaretlere verilen ad
 19. İç salgı bezlerinin bozukluğunu belirtmek için kullanılan genel terim
 20. Kafatasının yan tarafını belirtmek için kullanılan isim

Son Bulmacalar

 1. Deyime göre, gelenin gidene yaptığı şey
 2. Baldır ile uyluk kemiğinin birleştiği bacak bölümü
 3. Kıştan sonra gelen mevsimin kısa adı
 4. Bir türküde, pencereye atılınca tık diyen madde
 5. Aromatik su veya yağlar kullanılan masaj mekanı
 6. Genellikle dini bir görüşe körü körüne bağlı kişi
 7. Katkısız, saf genelde muhlis ile birlikte anılır
 8. Hademe, müstahdem anlamına gelen kelime