Bu bulmacanın çözümü 5 harftir ve S A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Sekizer hece ölçüsüyle yazılmış olan halk şiiri türü için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Sekizer hece ölçüsüyle yazılmış olan halk şiiri türü"

19 Temmuz 2019 Cuma


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Semai
  1. Halk edebiyatında sekizlik hece ölçüsüyle yazılan şiir türü
  2. Hece ölçüsüyle ya da aruzun özel bir kalıbıyla yazılan şiir
  3. Klasik türk müziğinde iki basit usulden biri

benzer bulmaca

 1. Yahya kemal’in hece ölçüsüyle yazdığı tek şiiri
 2. Sekizer hecelik dört dizeden oluşan hint edebiyatına özgü şiir türü
 3. Özel bir şiir diliyle yazılmış yazılan epik izlanda şiiri türü
 4. Dört kız ve dört erkek oyuncudan oluşan sekizer kişilik iki takım arasında oynanan basketbol ve hentbol karışımı bir oyun
 5. Halk edebiyatında sekizlik hece ölçüsüyle yazılan şiir türü
 6. Halk edebiyatına özgü, sekizli hece ölçüsüyle yazılan ve ilk dizesinde 'bre, be hey' gibi bir ünleme yer verilen şiir türü
 7. Halk edebiyatında aruz ölçüsüyle yazılan şiir türlerinden biri
 8. Hece ve aruz ölçüsüyle şiirler yazmış xix. yüzyıl halk şairi
 9. Hece ölçüsüyle ya da aruzun özel bir kalıbıyla yazılan şiir
 10. Klasik japon şiirnin hece ölçüsüyle yazılan bedizeli en eski ve önemlişiir
 11. Silleli” lakabıyla da anılan ve hem hece, hem de aruz ölçüsüyle yazdığı şii
 12. Konusu savaş ve kahramanlık olan halk şiiri türü
 13. Bayram nedeniyle yazılmış, bayramın tasvir edildiği kaside türü
 14. Klasik yunan şiirinde uzun ya dakısa hecelerden oluşan bir ölçü ve bu ölçüyle yazılmış bir kıta türü
 15. Üç çalgı üzerine yazılmış bir müzik eseri türü
 16. 15.yy.da doğan, klasik japon şiiri nazım şekillerinden biri
 17. 15.yy.da doğan, klasik japon şiiri nazım şekillerinden
 18. 640 710 yılları arasında yaşamış, eski bedevi geleneğindeki arap şiiri biçimini geliştirmesiyle tanınan emeviler dönemi şairi
 19. Abdülhak hamit tarhan'ın tanınmış bir şiiri
 20. Alaylı halk şiiri

Son Bulmacalar

 1. Kıştan önce gelen mevsim
 2. Dövüş , brad pitt ve edward norton filmi
 3. Şiddetli bir yarım baş ağrısı
 4. Uçak yapımında kullanılan hafif bir metal
 5. Kuş dili olarak da bilinen aromatik bitki
 6. Balık avlamaya gidenlere söylenen bir söz
 7. Osmanlıda yüzbaşı ile binbaşı arasındaki rütbe
 8. Yazarın tüm eserlerini kapsayan seri