Bu bulmacanın çözümü 9 harftir ve İ A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Rüşvet Verme için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Rüşvet verme"

19 Temmuz 2019 Cuma


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Rüşvet alma, rüşvet yeme
 2. Ödünç verme,eğreti verme
 3. Anafor, rüşvet
 4. Çıkar ve rüşvet ilişkilerinin devlete egemen olması
 5. Emek vermeden kazanılan şey, hediye, rüşvet
 6. Eski dilde kötü iş yapma,kötülük etme. yiyicilik, rüşvet alma
 7. Eski hukukta, rüşvet verenle alan aracılık eden kişi
 8. Eski hukukta rüşvet verenle alan arasında aracılık edene verilen ad
 9. Eski türkçede “rüşvet” anlamında kullanılan sözcük
 10. Rüşvet
 11. Rüşvet almak
 12. Rüşvet alan
 13. Rüşvet isteme
 14. Rüşvet verenle alan arasında aracılık eden
 15. Yiyicilik, rüşvet alma
 16. Argoda rüşvet
 17. "selam verdim, rüşvet diye almadılar" diyen şair
 18. Mecaz anlamda, rüşvet kabul eden kişi
 19. Bir işi gerçekleştirmek için rüşvet kabul etmek
 20. Acı verme veya acı duymayla ilişkili her tür cinsel davranış

Son Bulmacalar

 1. Yüz, el vb türleri olan nemlendirici
 2. İnsanın kendisi için kazandığı beceri
 3. Herhangi bir buluşun tescil ve koruma belgesi
 4. Bulmaya çalışmamak
 5. Bir yeri pis, bakımsız hale getirmek, çevirmek
 6. Rock müzikte kullanılan bir gitar türü
 7. Esas, gerçek, doğru olan
 8. Microsoft'un 2011'de satın aldığı mesaj uygulaması