Bu bulmacanın çözümü 8 harftir ve T A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Para biriktirmek için harcamaları kısma için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Para biriktirmek için harcamaları kısma"

24 Haziran 2020 Çarşamba
CodyCross Evcil Hayvan Dükkanı Grup 345


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Evcil Hayvan Dükkanı Grup 345 Bulmaca 5

 1. Hiç işlem görmemiş, temel halinde olan ürün
 2. Da göreve gelen japonya imparatoru
 3. Suyun donarak yolları kayganlaştırması
 4. Bir bakanlıktaki en üst düzey bürokrat
 5. En çok türe sahip memeli sınıfı
 6. Kaplama için kullanılan erimiş haldeki çinko
 7. Açılmak amacıyla gövdeyi esnetmek
 8. Tek kara komşusu ispanya olan ülke
 9. Trafikte en çok karşılaşılan taşıt türü
 10. Eminem, bu filmde yer alan şarkısıyla oscar aldı
 11. Bilge karasunun ödüllü d h lawrence çevirisi

diğer bulmacar

 1. Tasarruf
  1. Kenarda tutulan para; birikim
  2. Parayı boşa harcamayıp biriktirme
  3. Parayı ya da malzemeyi idareli kullanma
  4. Birikim yapmak için gereksiz harcamalardan kaçınma
 2. Tasarruf
  1. İyi günde ayrılan kötü gün parası
  2. Tutumlu davranma, parayı israf etmeme

benzer bulmaca

 1. Memurlara, yolda harcamaları için verilen ücret
 2. Dış ticaret dengesinin oluşabilmesi için iç üretimin harcamaları karşılayabilmesi
 3. Hamamlarda musluk altında bulunan ve su biriktirmek için kullanılan mermer
 4. Kamu harcamaları için ayrılan bütçe
 5. Biriktirmek, toplamak
 6. Biriktirmek amacıyla, içine para atılan özel kutu
 7. Bir geminin güverte veya borda saçlarını takviye etmek için o kısma perçin veya kaynak ile kaplanan ikinci kat saç levha
 8. Fatura, irsaliye, vezne alındıları, uçak vb. araçların biletlerinde kopyalarının kolay kopması için baş ve sırta yakın kısma boydan boya açılan delikler
 9. Hayvanın vücuduna eklemle bağlı kol, bacak gibi bir uzuv veya benzer bir uzantıyı içeriye veya bir diğer kısma çekmeye yarayan kas
 10. Kalın topuklu, ön kısma doğru açılı bir şekilde düzleşen japon sandeleti
 11. Kısma ad
 12. Uç kısma doğru aniden daralarak sivrilmiş olan
 13. Yola en yakın kısma döşenen kaldırım taşı
 14. Çiçek tozları bitkide bu kısma tutunur
 15. Pencereden dışarı bakarken, bu kısma kol dayanır
 16. Antik yunan’da kullanılan, biri dökmek için dik, ikisi kaldırmak için yatay
 17. Atletizm yarışmalarında atılan,erkekler için 7.257 kg,kadınlar için 4 kg ol
 18. Basan kısımların daha iyi çıkması için ve basılacak işten daha iyi netice alabilmek için kalıp arkasında veya kazan kâğıdında yapılan işleme
 19. Birbirlerinden farklı diller konuşan, kendi ana dilleri ile anlaşmayı sağlayamayan birden fazla grubun kendi aralarında iletişim kurmak için kullandıkları dilleri ifade etmek için dilbilimciler tarafından kullanılan bir terim
 20. Borsa üyeleri tarafından hisse senetleri piyasasında işlem yapabilmek için yatırılması gereken teminatın tüm aracı kuruluşlar için sabit tutar olarak belirlenen kısmı

Son Bulmacalar

 1. Zengin anlamında, zıttı kadar kullanılmayan kelime
 2. 2003 yılında 6 oscar kazanan müzikal
 3. Topuz, ev topuzu olarak da bilinen saç modeli
 4. Renk tonunu dengeleyen ince fondöten
 5. Vals dansının anavatanı
 6. Clio ve symbol adlı modelleri olan araba markası
 7. Kara renkli yer sakızı
 8. Pay sahibi, paydaş