Bu bulmacanın çözümü 10 harftir ve O A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Özellikle Doğumda Kullanılan Hafif Narkoz Metodu için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Özellikle doğumda kullanılan hafif narkoz metodu"

18 Temmuz 2019 Perşembe


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Hisleri uyuşturan ilaç, narkoz
 2. Kadınlara doğumda yardımeden ve sancıları azaltan tanrıça
 3. Kedi, köpek, domuz vb. bir doğumda birden fazla yavru doğuran
 4. Doğumda kesilen, anne ile bebek arasındaki kordon
 5. Arazi içinde çürük formasyonların sağlamlaştırılarak kuyu açma metodu
 6. Bir düşüncenin anlatımına beklenmeyen bir nitelik kazandırmak için görünüşte çelişik olan iki kelimeyi birbirine bağlama metodu
 7. Çok zayıf elektrik titreşimleri üreten ve vuru metodu ile sönümsüz dalgaları almaya yarayan alet
 8. Joint picture experts group tarafından yaratılmış, dosyalının orijinal boyutunu küçülten bir sıkıştırma metodu
 9. Sığırların canlı halde kilolarının bulunması metodu
 10. Şarap yapım metodu
 11. Öz sermayeyi kullanarak kaynak sağlama metodu
 12. Bir çok bilim dalının faydalandığı inceleme metodu
 13. Kanamayı acilen durdurmaya yarayan sargı metodu
 14. Bir spor takımının sahaya yansıtacağı oyun metodu
 15. Bina önlerindeki birikmiş karları temizleme metodu
 16. Yağmurun hafif hafif yağması
 17. Castilla dilinden gelen ve bu dilden, özellikle birkaç sesbilimsel özellikle ayrılan bir ispanyol lehçesi
 18. Özellikle ion soyundan gelen yunanlılar'ın özellikle ekim ve kasım aylarında düzenledikleri üç gün süren şenlikler
 19. Adriya denizinde kullanılan çok hafif büyük gondol
 20. Arap ülkelerinde erkekler tarafından kullanılan, hafif kumaşlardan imal edilmiş başa sarılan örtü

Son Bulmacalar

 1. Ahlat ağacı filminin erkek başrolü, doğu
 2. Ajda pekkanın bir şarkıda muhtacım dediği yakıt
 3. Türkiyenin en batı uç ilçesi
 4. Bir işte beceri gösterme, maharet
 5. Eye of the tiger adlı şarkıyla ünlenen abdli grup
 6. Daltonların arasındaki akrabalık ilişkisi budur
 7. Neyin var sorusuna verilen, tripli bir yanıt
 8. Mert arıkın çocuk kitabı, benim uçabilir