Bu bulmacanın çözümü 9 harftir ve M A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Osmanlı Devleti'nde 1843'ten Sonra Askeri Ferik Rütbesine Karşılık Olarak Sivil Yöneticilere Verilen Unvan için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Osmanlı devleti'nde 1843'ten sonra askeri ferik rütbesine karşılık olarak sivil yöneticilere verilen unvan"

18 Temmuz 2019 Perşembe


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Tanzimat'tan sonra kolağası rütbesine eşit olan sivil unvanı
 2. Osmanlı'da yüksek sivil memura verilen ünvan
 3. Osmanlı devleti'nde askeri bir birlik
 4. Dar anlamda hiyeroglif'ten ve hiyeratik'ten yüretilen yazıya verilen ad
 5. Osmanlı devleti'nde xvıı. yüzyıldan sonra cariyelikten sultan eşliğine yükselmiş kadın, sultan eşi
 6. Osmanlı devleti'nde tünel kazan askere verilen ad
 7. Osmanlı devleti'nde devlet tarihçisi
 8. Osmanlı devleti'nde konsolos
 9. Osmanlı devleti'nde istanbul'da yaşayan rumların kurduğu bilimsel dernekler
 10. Osmanlı devleti'nde padişahların yiyecekleri yoğurdun temini ve korumasıyla görevlendirilen kişi
 11. Osmanlı devleti'nde kanunların uygulanmasını gösteren ve bu konudaki emirleri tespit eden kurallar
 12. Osmanlı devleti'nde kullanılan protokol yolu
 13. Osmanlı devleti'nde kazaskerlerin kadılara, kadıların naiblere gönderdiği tayin ve yetkilerini bildiren yazılar
 14. Osmanlı devleti'nde kullanılmış gümüş bir para
 15. Osmanlı devleti'nde, bir bölgedeki bütün tımarli sipahilerin en büyük amiri
 16. Osmanlı devleti'nde mum ve kandillerin bakım ve yama işleriyle görevli kimse
 17. Osmanlı devleti'nde popüler bir spor
 18. Orta çağ'da osmanlı devleti'nin moldova'da lehler için tasarladığı osmanlı sultanın resmi görevlisi
 19. Eski yunan'da, maliyenın denetlenmesinden sorumlu yöneticilere verilen ad
 20. Eski yunanistan'da yarışmaların düzenlenmesinden sorumlu yöneticilere verilen ad

Son Bulmacalar

 1. Aşınmış, üstü düzleşmiş vida veya cıvata
 2. Dildeki sözcüklerin anlamlarını inceleyen bilim
 3. Çürükçül canlılar tarafından üretilen katyon kök
 4. Aydının çine ilçesinde yer alan tabiat parkı
 5. İnternet alan adı uzantısı " hk" olan asya bölgesi
 6. Babalar ve oğullar kitabının yazarı, ivan
 7. Başka yolu yok anlamında kullanılan deyim, yok
 8. Antik çağda izmir ve aydının olduğu konum