Bu bulmacanın çözümü 7 harftir ve Y A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Öğrencilerin adlarını okuyup gelme durumuna bakma için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Öğrencilerin adlarını okuyup gelme durumuna bakma"

11 Mayıs 2020 Pazartesi
CodyCross 70'li Yıllar Grup 325


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS 70'li Yıllar Grup 325 Bulmaca 3

 1. İngilizce kökenli, yara üzerine konulan ufak bant
 2. __ adam, akıl hastalıklarının sembolü olan heykel
 3. Alayım kızıma bir kutu boya diyen oyun havası
 4. Gecikmeli olarak hareket edecek tren ya da uçak
 5. Manyetizma ve elektrik motorunun mucidi
 6. Gereği olmadan, boşuna, tevekkeli
 7. Mecaz anlamda, toplumda yaşanan çürüme
 8. Kısalık kelimesinin anagramı
 9. Sis __, gizli, karanlık noktaların önündeki engel
 10. Kendisini çok beğenen, üstün gören kişi

diğer bulmacar

 1. Yoklama
  1. Küçük sınav
 2. Yoklama
  1. Öğretmen ders başında yapar
 3. Yoklama
  1. Oylamak sözünün anagramı denetim, kontrol
  2. Okulda sözlü veya yazılı biçimde yapılan sınav

benzer bulmaca

 1. Okullarda öğrencilerin sunduğu, programında şiir, oyun gibi gösterilerin yer aldığı eğlence, öğrencilerin okulda yaptığı tiyatro gösterisi
 2. Ana düşünce durumuna gelme, temel bilgiye dönüşme
 3. Kişinin bilmediği bir yabancı dilde aniden konuşabilme, yazabilme, okuyup anlayabilme yeteneği
 4. Okuyup yazması az olan
 5. Bir mesleği lise düzeyinde okuyup yapan kişi
 6. Sosyal medyada okuyup cevaplamamak, atmak
 7. Adbilimin dağ adlarını inceleyen dalı
 8. Belli bir coğrafi bölgedeki yer adlarını, bunların kökenlerini, bölgede konuşulmakta olan dille yada ortadan kalkmış dillerle bağlantılarını inceleyen dilbilim dalı
 9. Bir filmde emeği geçenlerin adlarını içeren ve filmin başında ya da sonunda
 10. Cami ve tekkelerde hayır sahibi kimselerin adlarını sayan derviş veya müezzin
 11. Dağ adlarını inceleyen dalı
 12. Filmin başlangıç yazıları, bir filmin, dizinin başında ya da sonunda emeği geçenlerin adlarını içeren tanıtım yazısı
 13. İlk çağda yarışları ilan ve kazananların adlarını duyuran görevli
 14. Nesnelerin adlarını hatırlama yetisinin zayıflaması
 15. Nesne veya kişi adlarını anımsama yeteneğinin geçici kaybı
 16. Acılı ve acısız kebaplara adlarını veren iller
 17. Bakma, göz gezdirme
 18. Bakma, seyretme
 19. Dik dik bakma, gözünü dikme
 20. Dikkatla bakma

Son Bulmacalar

 1. Papa, kennedy, turgut özal buna maruz kalmıştı
 2. Soyadında bir karadeniz ili olan aktör, çağlar
 3. Ağır bir çantayı, yerden kaldırmadan götürmek
 4. Afal erkin koray şarkısı
 5. Çukurova üniversitesinin araştırma hastanesi
 6. Daha iyisinin olacağını öğütleyen söz, üstündür
 7. Çizgi filmde, donald duckın yeğenleri olan üçlü
 8. 70lerin sonunda, new yorktaki doğan sanat akımı