Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve K A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Nitrik asidin halk arasındaki adı için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Nitrik asidin halk arasındaki adı"

17 Temmuz 2019 Çarşamba
CodyCross Brezilya Turu Grup 772


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Brezilya Turu Grup 772 Bulmaca 4

 1. Mahkemede, müvekkilinin haklarını savunan kişi
 2. 488le, en yüksek telefon koduna sahip olan şehir
 3. Kızılderili şefi tarafından yönetilen topluluk
 4. Ordunun ulubey ilçesinde yer alan tarihi köprü
 5. Of of bu popçunun albümüydü
 6. Ekmek kadayıfı arasına koyulan süt ürünü
 7. Futbolda, taktik hesaplarına dahil edilmeyen mevki
 8. İlker ayrıkın geniş ailedeki karakterinin adıydı
 9. Limyra antik kentinin bulunduğu antalya ilçesi

diğer bulmacar

 1. Kezzap
  1. Derişik nitrik asit
 2. Kezzap
  1. Halk arasında nitrik asit için kullanılan isim
  2. Nitrik asidin halk arasındaki adı
 3. Kezzap
  1. Aqua fortis adıyla da bilinen, kuvvetli asit

benzer bulmaca

 1. Nitrik asidin halk arasındaki adı
 2. Nitrik asidin bir tuzu
 3. Sitrik asidin halk arasındaki adı
 4. Bir plakanın değişik nitrik asit etkisinde bırakılmasıyla elde edilen baskı
 5. Derişik nitrik asit
 6. Gümüşün nitrik asitte ergitilmesiyle elde edilen, havaya dayanıklı, işıkta bozulmayan beyaz kristal
 7. Halk arasında nitrik asit için kullanılan isim
 8. Asetik asidin tuzu ya da esteri, saydam
 9. Bir asidin etkimesiyle elde edilen hidroliz
 10. Bir karboksilli asidin bir alkol ya da bir fenole etkimesi sonucu oluşan bi
 11. Bromhidrik asidin tuzu ya da eteri
 12. Oksalik asidin azot ve karbon bileşimi
 13. Orik asidin tuzu
 14. Osmik asidin tuzu
 15. Palmitik asidin tuzu ya da esteri
 16. Salisilik asidin tuzu
 17. Sıvı yağlarda ve margarinlerde bulunan oleik asidin bir esteri
 18. Sülfirik asidin tuzu veya esteri
 19. Fosforik asidin tuzu ya da esteri
 20. Asetik asidin tuz hali

Son Bulmacalar

 1. Bulaşıcı hastalık konulu steven soderbergh filmi
 2. Gaymak, yüksel aksunun 2006 yapımı filmi
 3. Konç kısmı olmayan, topuklu erkek ayakkabısı
 4. Kemal sunalın futbolcuyu canlandırdığı film
 5. Kavimler göçünde almanya civarına yerleşen halk
 6. Doğu avrupadaki, türkiyeye komşu yarımadanın adı
 7. Popçu dua lipa, aslen bu doğu avrupa ülkesindendir
 8. Tavuk balığı olarak da bilinen lezzetli bir balık