Bu bulmacanın çözümü 5 harftir ve S A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Meyve, sebze, tarhana gibi şeyleri kurutmaya yarayan genişçe ve üstü açık b için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Meyve, sebze, tarhana gibi şeyleri kurutmaya yarayan genişçe ve üstü açık b"

17 Temmuz 2019 Çarşamba


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Seren
  1. Konut kapılarında menteşe ve kilidin takıldığı düşey konumdaki kalın parça
  2. Yelkenli gemilerde yelken açmak için kullanılan, yatay bağlanmış, uçları ince göndere verilen ad

benzer bulmaca

 1. Meyve ve sebze toptancısı, meyve ve sebze üreticileri ile satıcılar arasında aracılık eden kimse, komisyoncu
 2. Tahıl kurutmaya ya da ağaçtan meyva silkmeye yarayan çarşaf
 3. Tütün kurutmaya yarayan tezgâh
 4. El kurutmaya yarayan bezin takıldığı yer
 5. Üstü açık olan, genelde meyve içeren pastalar
 6. Bulgur veya tarhana yapılırken kazanı karıştırmaya yarayan ahşap alet
 7. Büyük kazanda tarhana, reçel gibi yemekleri karıştırmaya yarayan, uzun ve kalın saplı, ağzı geniş bir araç
 8. Bataklık kurutmaya verilen ad
 9. Ot taşımaya yarayan, büyük üstü açık kafes biçimindeki araba üstlüğü
 10. Toprak damlardaki yağmur suyunu akıtmaya yarayan üstü açık boru
 11. Gizli şeyleri açık etme
 12. Bakırdan yayvan ve kenarları genişçe sahan veya tepsi (osmanlı dönemi)
 13. Bakırdan yayvan ve kenarları genişçe sahan veya tepsi
 14. Bir ağızlık, kendi üzerine dolanmış koni biçiminde uzun bir boru ve ağzı genişçe açılan bir kulaklıktan oluşan üflemeli bakır çalgı
 15. Büyük genişçe yayvan tabak
 16. Derin olmayan genişçe kazan
 17. Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer
 18. Genişçe yapraklı yabani bir ot
 19. Hazırlanmış hamurun altına konan ince, genişçe tahta
 20. Köy evlerinde mutfaktan bölme ile ayrılan genişçe yer

Son Bulmacalar

 1. Kurumsal olmayan müşteri, kişisel
 2. Kaba kumaş dikişinde kullanılan uzun kalın iğne
 3. Öğrencilerin topluca derse girmeme eylemi
 4. Bir kararda diretme durumu, dirençlilik
 5. Bir ailenin sahip olduğu bütün akrabalar
 6. Bir akımın veya sesin titreşim sıklığı
 7. Çingene kızı mozaiğinin bulunduğu antik kent
 8. Bir işi sabote etme, engellemeye çalışma