Bu bulmacanın çözümü 9 harftir ve T A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Masala başlarken söylenen kafiyeli söz için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Masala başlarken söylenen kafiyeli söz"

11 Aralık 2020 Cuma
CodyCross Çiftlik Grup 472


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Çiftlik Grup 472 Bulmaca 2

 1. Tavuk ötüşü
 2. Mozartın mehterden etkilenerek bestelediği sonat
 3. Mecaz anlamda bir işi engellemek
 4. Sahibine sunulmak için hazır armağan
 5. İngiliz futbol kulübü west ham unitedın renkleri
 6. Siz hepiniz ben tek stand up gösterisini yaptı
 7. İlk kütüphaneyi kuran halk
 8. Şahinbey, şehitkamil, nizip ilçeleri bu ildedir
 9. Seksenler dizisinde, ahmetin eşi güldeni oynuyor
 10. Eski dilde bir kuruluşun uyduğu kurallar, tüzük
 11. Marie curie bunu bulunca fizik dalında nobel aldı

diğer bulmacar

 1. Tekerleme
  1. Kafiyeli ve tekrar eden kelimelerden oluşan söz
  2. Masalların başında söylenen uyaklı sözler
  3. Masalların başında bulunan uyaklı giriş cümlesi
  4. Her birinin sonu diğeriyle uyumlu biten sözler
 2. Tekerleme
  1. Kafiyeli söz grubu, konuşma egzersizinde söylenir

benzer bulmaca

 1. __ olsun, yemeğe başlarken söylenen söz
 2. Eskrimde maça başlarken söylenen söz
 3. Bir kitabı okumaya veya yeni bir derse başlarken, talebelere hocası tarafından verilen başlama ziyafeti
 4. Yeni bir kurum hizmete başlarken yapılan tören
 5. Eskiden çocuklar okula başlarken yapılan tören
 6. Eskiden okul öncesi yaştaki çocuklar mahalle mektebine başlarken yapılan tören
 7. Bina inşaatı başlarken yapılan tören
 8. Yeni işe başlarken bunun kaydı istenir
 9. Güreşe başlarken pehlivanların ısınma gösterisi
 10. Kafiyeli ve tekrar eden kelimelerden oluşan söz
 11. Dört ile on dize arasında bentlerden oluşan her bendin dizeleri kendi aralarında kafiyeli olan şiir türünün genel adı
 12. İki ya da daha fazla kafiyeli olan manzumelerdeki bazı sözcük ya da sözcükl
 13. İspanya nazım sanatında, çapraz kafiyeli, on ve yedi heceli mısralar bileşimi
 14. Kafiyeleri birbirinin peşinden gelen ve iki kafiyeli olan şiir
 15. Kafiyeli kısa şiirler
 16. Mısraları birbiri ile kafiyeli olan beyitler
 17. Mısraları kafiyeli, kısa vezinli nazım
 18. Mısraları kafiyeli, kısa vezinli şiir
 19. Mısraları kafiyeli, kısa vezinli şiirler, kasideler
 20. Murabba, muhammes, müreddes benzeri nazım şekillerinde bendlerin sonundaki mısraların birinci bend ile kafiyeli olması

Son Bulmacalar

 1. Baharlık, düz keten ayakkabı
 2. Kendi dilindeki adı 167 harften oluşan şehir
 3. Çıngıraklı deve
 4. Haciz, borçlu mal kaçırmasın diye alınan karar
 5. Bu elementin atom numarası 84, sembolü podur
 6. Kelime oyununun sunucusu, varol
 7. Gücü tükenmek, mecalsizleşmek anlamındaki deyim
 8. Çankırı ve kastamonu içinde bulunan milli park