Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve A A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Mahkemede, müvekkilinin haklarını savunan kişi için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Mahkemede, müvekkilinin haklarını savunan kişi"

2 Mayıs 2021 Pazar
CodyCross Brezilya Turu Grup 772


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Brezilya Turu Grup 772 Bulmaca 4

 1. Nitrik asidin halk arasındaki adı
 2. 488le, en yüksek telefon koduna sahip olan şehir
 3. Kızılderili şefi tarafından yönetilen topluluk
 4. Ordunun ulubey ilçesinde yer alan tarihi köprü
 5. Of of bu popçunun albümüydü
 6. Ekmek kadayıfı arasına koyulan süt ürünü
 7. Futbolda, taktik hesaplarına dahil edilmeyen mevki
 8. İlker ayrıkın geniş ailedeki karakterinin adıydı
 9. Limyra antik kentinin bulunduğu antalya ilçesi

diğer bulmacar

 1. Avukat
  1. Bir hukuk adamı
  2. Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol göstermeyi,mahkemelerde,devlet dairelerinde başkalarının hakkını aramayı,korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse
 2. Avukat
  1. Yasal süreçleri başkası adına yürüten görevli
  2. Başkalarının haklarını savunan meslek unvanı
  3. Haksızlıkta hakkımızı savunur, adalet için çalışır
  4. Yargıç önünde kişinin hakkını savunur

benzer bulmaca

 1. Başkalarının haklarını savunan meslek unvanı
 2. Erkeklerin haklarını savunan düşünce akımı
 3. Neftimsi sözünün anagramı kadın haklarını savunan
 4. Kadın haklarını savunan düşünce akımı
 5. Mahkemede tarafları savunan meslek erbabı
 6. Mahkemede bir suçtan ceza yiyen kişi, hükümlü
 7. Mahkemede kendini savunması gereken kişi
 8. Mahkemede en yetkili kişi, hakim
 9. Avrupa insan haklarını koruma örgütü
 10. Avrupa'nın haklarını koruma örgütü
 11. Bir birliğin, bir kuruluşun, bir ortaklığın, bir alacaklar grubunun, vb. haklarını gözetmekle görevli kimse
 12. Bir birliğin, ortaklığın ya da alacaklılar grubunun haklarını korumakla gör
 13. Haklarını kendi kullanmak için yasanın gösterdiği yaşa gelmiş olan
 14. İşçi haklarını koruma komitesi
 15. Kişinin yurttaşlık haklarını kullanma yetkisinin yargı örgütünce kaldırılması
 16. Topların büyüklüğünü göstermek için barut haklarını belirtmekte kullanılan ölçü
 17. Toplumda kadının haklarını çoğaltmak ve erkeğinkine eşit kılmak amacını güd
 18. İşçilerin haklarını korumak için kurulan örgüt
 19. İşçilerin, haklarını korumak için kurduğu birlik
 20. Çalışanların haklarını korumak için kurulan birlik

Son Bulmacalar

 1. Bursanın, efsane lakaplı gazoz markası
 2. 12 dev adam lakabının mucidi olan müzik grubu
 3. Doğan benzeri, yırtıcı bir kuş
 4. Adana ve çevresine yayılmış olan ova
 5. Babür imparatorluğunun dördüncü hükümdarı
 6. Bağımsız, hakim, hükümran olan anlamındaki kelime
 7. Türkiyede en çok çay yetiştirilen bölge
 8. Ösym sınavlarında, içi boyanarak doldurulan boşluk