Bu bulmacanın çözümü 8 harftir ve S A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Kükürtlü Buharların Çıktığı Ve Kükürtün Çökeldiği Arazi için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Kükürtlü buharların çıktığı ve kükürtün çökeldiği arazi"

16 Temmuz 2019 Salı


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Rusya'daki kambriyen sistemini oluşturan kayaçların en altı ve bu kayaçların çökeldiği zaman dilimi
 2. Sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklılığı kükürtle arttırılmış kauçuk, kauçuk ve kükürtün karışımı plastik
 3. İçmeye elverişli olmıyan tuzlu, kireçli, kükürtlü su
 4. Kükürtlü kurşun çeşidi
 5. Yumurta, süt ve kazeinde bulunan ve organizmaya çok gerekli olan kükürtlü a
 6. Yumurta,süt ve kazeinde bulunan ve organizmaya çok gerekli olan kükürtlü am
 7. Kimyasal silah olarak kullanılan kükürtlü gaz
 8. Açıldığında tohumların ortaya çıktığı kabuk
 9. Adet kanamalarının 24 günden daha kısa aralıklarla ortaya çıktığı durum
 10. Başlangıç, bir şeyin çıktığı yer, köken, kaynak
 11. Bir şeyin ortaya çıktığı göründüğü yer veya kimse
 12. Bir şeyin çıktığı yer
 13. Bitki gövdelerinden yaprakların çıktığı düğümyerleri
 14. Bütün tanrıların soylarının çıktığı en eski ve ilk tanrıça
 15. Çevreyle ilginin kaybolduğu, kötümserliğin ortaya çıktığı ve genellikle aşırır uyanılmışlığın eşlik ettiği bir keyifsizlik durumu
 16. Magmanın yeryüzüne çıktığı yerde oluşan yer şekli
 17. Suyun doğal yollarla yeryüzüne çıktığı yer
 18. Değirmen çarkını döndüren suyun çıktığı oluğa takılan ağaç boru
 19. Eşyanın görüldüğü, çıktığı yerler
 20. Fransa'da çıktığı kentin adı olan ihtilal şarkısı

Son Bulmacalar

 1. Doğanın canlandığı verimli mevsim
 2. Sim kart kilidini açmaya yarayan kod
 3. 516 arouca'nın unvanı, dünyanın en uzun köprüsü
 4. Haşlanıp, büsbütün ezilmiş patates
 5. Türk lirasının uluslararası kısaltması
 6. Görevden alma, uzaklaştırma
 7. Azeriler, çocuklarına böyle hitap ederler
 8. Yanlış yazılan kelimeyi temizlemek için kullanılır