Bu bulmacanın çözümü 20 harftir ve G A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Kağnı için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Kağnı"

14 Temmuz 2019 Pazar


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Kağnı tekerleğinin ve mazının hareket ederken kaymasını önlemek için, kağnı oku üzerine konulan ağaç parçası
 2. Araba ya da kağnı tekerleğinin çevresindeki demir çembere halk arasında verilen ad
 3. Boyunduruk ile kağnı arasında bağlantıyı yapan deri kayış pimi
 4. Büyük kağnı sepeti
 5. Çocuklar için yapılan oyuncak kağnı arabasında direksiyon görevi yapan dümen
 6. Demir çemberi olmayan kağnı tekerleği
 7. Dokuma, tezgahının kağnı arabası 'mazı'sına benzeyen parçaları
 8. Dört tekerli kağnı
 9. Kağnı tekerleğine verilen ad
 10. Kağnı arabasında bir parça
 11. Kağnı tekerleğinin çevresindeki demir çember
 12. Kağnı ya da saban oklarını boyunduruğa bağlayan halka biçiminde bükülmüş ağaç
 13. Kağnı arabasını çeviren mil
 14. Kağnı tekerleklerin takıldığı ahşap parça
 15. Kağnı dingili
 16. Kağnı benzeri ot taşıma aracı
 17. Kağnı arabasının arkasındaki enine uzun tahtanın iki ucundaki oturulabilen bölümler
 18. Kağnı tekerine takılan kama
 19. Kağnı tekerleğin geçirilen demir halka
 20. Kağnı arabalarında dingil başına takılan çivi

Son Bulmacalar

 1. Böyle kimsenin acı direnci düşüktür
 2. Akdeniz humması hastalığını en çok bulaştıran gıda
 3. Çevreyi sarmak, sınırları dahil etmek, içine almak
 4. Bir şeyden ilham alma
 5. Zor olmama durumu, zahmetsizlik, emeksizlik
 6. İki hidrojen, bir kükürt ve dört oksijenli asit
 7. Yersiz bir şekilde, gereksiz yere, nafile, beyhude
 8. Moda dilinde şık ve sade anlamına gelir