Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve L A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Kadınların doğumdan sonraki dönemi için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Kadınların doğumdan sonraki dönemi"

23 Mayıs 2021 Pazar
CodyCross Televizyon Kanalı Grup 614


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Televizyon Kanalı Grup 614 Bulmaca 1

 1. Pablo escobarın hayatını anlatan dizi
 2. David beckhamın iyi niyet elçisi olduğu kurum
 3. Bir mekan için ilk gün düzenlenen etkinlik
 4. Apple markalı ürünlere özel yedekleme servisi
 5. Karsın köyünde geçen mahsun kırmızıgül filmi
 6. Canlının kas yapısını gösteren anatomik çizim türü
 7. Tavlada zarın iki tane bir gelmesi
 8. Göz kapağında bulunan kıl
 9. Yaratıcısı bilinmeyen sözlü veya yazılı eser
 10. Kedigillerden bir hayvan bir araba markası
 11. Bu elementin atom numarası 58, sembolü cedir
 12. Bu yaygın tuzlu bisküvi, yassı ve gevrektir
 13. Şarkıya göre bir elde bu bir elde ayna vardır
 14. Özel tüp ve şnorkelle su altına inen kimse
 15. Kivu gölüne komşu, plaka kodu rwa olan ülke

diğer bulmacar

 1. Lohusa
  1. Yeni doğum yapmış kadın
  2. Annenin doğumdan sonra içinde bulunduğu ilk aylar
 2. Lohusa
  1. Doğum yapalı kırk günü geçmemiş kadın

benzer bulmaca

 1. Doğumdan sonra salgılanan ilk süt
 2. Doğumdan altı ay sonraya kadar olan erkek yada dişi at yada eşek yavrusu
 3. Doğumdan sonra süt salgısının bulunmaması
 4. Doğumdan sonra koyunun rahminden çıkan madde
 5. Eski yunan'da, doğan çocuğun babasınca tanınması şerefine, doğumdan beş gün sonra yapılan tören
 6. Annenin doğumdan sonra içinde bulunduğu ilk aylar
 7. Ağaçların, çiçek döktükten sonraki küçük meyvesi
 8. Armonide bir sonraki akorta ait bir sesi vaktinden önce işittirme
 9. Avrupa’nın, ladoga’dan sonraki ikinci büyük gölü
 10. Bir canlı türünün biyolojik özelliklerinin bir sonraki nesle aktarılmasını sağlayan en küçük birim
 11. Bir işığın absorblayıcı ortamdan geçmeden önceki şiddetinin geçtikten sonraki şiddetine oranı
 12. Bir şeyi anlatmak için ondan önceki ve sonraki olayları söylemek
 13. Büyük iskender'den sonraki yunan sanatı, tarihi ve kültürü ile ilgili olan
 14. Büyük iskender'in fetihlerinden sonraki zamanlarda yunan kültürünün etkin olduğu memleketlerde konuşulan ortak yunan diline verilen isim
 15. Deniz taşımacılığında gemiye yükleme ve boşaltma için tanınan sürenin sona ermesinden sonraki süre
 16. Divan şiirinde her beytin son sözcüğünü, sonraki beytin ilk sözcüğü yapma biçiminde ortaya çıkan söz sanatı
 17. Dizenin son kelimesiyle sonraki dizeyi başlatma sanatı
 18. Halk efsanelerinde ve sonraki büyük dinlerde kötülüğün simgesi
 19. Hastalık geçtikten sonraki zayıflık
 20. Hasta olamama durumu. hastalıktan sonraki iyileşme

Son Bulmacalar

 1. Profil fotoğrafı
 2. Sporda bir oyuncunun gösterdiği çok iyi performans
 3. Susam, rezene gibi besinlerde bulunan mineral
 4. Hata yapma, yanlış davranma anlamındaki deyim
 5. Delege oyuyla seçilen kulüp lideri
 6. Harry potter serisindeki yarı dev yarı insan
 7. Kuvvetli fırtına ve kar içeren
 8. Yeraltındaki sıcak su veya buhardan yapılan enerji