Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve I A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, İsimlere aitlik anlamı kazandıran ek için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "İsimlere aitlik anlamı kazandıran ek"

29 Kasım 2019 Cuma
CodyCross Paris Grup 254


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Paris Grup 254 Bulmaca 2

 1. Nurgül yeşilçay'ın altın portakal kazandığı film
 2. Kişinin oturacağı yere koyduğu yastık
 3. Birinden bir şey rica ederken kullanılan söz
 4. Arabalarda bulunan yedek tekerleğin adı
 5. Genelde berelerin ucunda olan top gibi ip yumağı
 6. Tacikistan'da kullanılan para birimi
 7. Boş yer kalmayınca kalkan ulaşım aracının adı
 8. Hobi veya spor için çadırda konaklayan kişi
 9. Karaciğerinden yağ elde edilen kuzey denizi balığı
 10. Bir suçun hedefi olmuş, haksız muamele görmüş kişi
 11. Yiyeceklerin ürettiği enerjiyi gösteren ölçü
 12. Doğru yönü bulmamızı sağlayan araç

diğer bulmacar

 1. İyelik
  1. Mülkiyet
  2. Sahiplik, mülkiyet
 2. Iyelik
  1. İsimlerin kime veya neye ait olduğunu gösteren ek

benzer bulmaca

 1. Birden fazla anlamı olan sözcüklerin art arda gelecek şekilde, iki anlamı ile kullanılması, birinin söylediği bir sözü bir başkasının değişik anlama gelmek üzere tekrarlaması
 2. İki anlamı olan bir sözün akla en az gelen anlamının amaçlanarak kullanılması e anlamı güçlendirme sanatı
 3. İki anlamı olan bir sözcüğün akla en az gelen anlamının amaçlanarak kullanılması ve anlamı güçlendirme sanatına verilen ad
 4. Arapça'da geçişsiz fiillere geçişli, geçişli fiillere ettirgen anlam kazandıran bab
 5. Bir cihaza otomatiklik niteliği kazandıran düzenek
 6. Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye hak kazandıran durumu, yaraşırlık
 7. Birlikte kullanıldığı terimin anlamına aşırılık kazandıran bir müzik terimi
 8. Bitkilere farklı renkler kazandıran plastit
 9. Anthony hopkins'e oscar kazandıran katil karakteri
 10. Jose saramago'ya nobel kazandıran kitap
 11. Bir yazılıma ilave özellik kazandıran yazılım
 12. Charlton heston'a oscar kazandıran tarihi film
 13. Direnme, dayanışma, güç gerektiren, sonuçta bir deney kazandıran zor durum, sınav
 14. Hoca” lakabıyla da tanınan, türk manzara resmine çağdaş boyutlar kazandıran
 15. Kumaşlara çekmezlik özelliği kazandıran işlem
 16. Türk manzara resmine çağdaş boyutlar kazandıran ve “hoca” lakabıyla da tanı
 17. Kişilere bilgi ve beceri kazandıran meslek erbabı
 18. Anadolu efes'e koraç kupası'nı kazandıran koç
 19. Harry potter'ı türkçeye ilk kazandıran çevirmen
 20. Tarantino'ya oscar kazandıran 2012 tarihli film

Son Bulmacalar

 1. Doğaçlamaya dayanan halk tiyatrosu
 2. Genelde 42 kilometre koşulan uzun soluklu yarış
 3. Elle ya da makineyle bir hayvanın sütünü akıtmak
 4. Yeleme kelimesinin anagramı yoksun duruma getirme
 5. Gagası keseli, balıkla beslenen iri bir kuş
 6. Oyun oynarken kullanılan yuvarlak nesne, bilye
 7. Yaranın üstüne yapılan basit bakım
 8. Şehri, parisin lakaplarından biri