Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve E A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, İki yer arasında yapılan gidiş geliş, bağlantı için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "İki yer arasında yapılan gidiş geliş, bağlantı"

28 Kasım 2022 Pazartesi
CodyCross Mezopotamya Grup 980


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Mezopotamya Grup 980 Bulmaca 3

 1. Sıvı maddeleri taşıyan ticari gemi
 2. Bakanlar kurulu
 3. Hayvanları yakalama amaçlı kullanılan ilmikli ip
 4. İki parçalı kadın yüzme giysisi
 5. Banyo , şampuan ve sabun konulan kapaklı yapı
 6. Eski dilde ışık barındırmama durumu, karanlık
 7. Warcraft oyunlarında lich kinge dönüşen prens
 8. Sydney pollackın tom cruiseu oynattığı filmi
 9. Rusya ve abd arasında sınır konumundaki boğaz
 10. Hamdi alkanın canlandırdığı, uçan kahraman
 11. Krep hamurunun şerbetlenmiş hali, tatlısı

benzer bulmaca

 1. Yerleşim yerleri arasında gidiş geliş
 2. Yerleşim yerleri arasında gerçekleşen gidiş geliş
 3. Hem gidiş hem geliş güzergahı barındıran yol
 4. Kendine özel geliş gidiş alanı olan kara taşıtı
 5. Ulaşımda gidiş geliş durumu
 6. Divan edebiyatında anlamları arasında bağlantı bulunan sözcüklerin aynı ifadede kullanılmasıyla yapılan edebi sanat
 7. Bazı elektronik hesap makinelerinde, hesap elemanı ile giriş ve çıkış üniteleri arasında bağlantı kurmayı kolaylaştıran ünite
 8. Birçok elektrik şebekesi arasında bağlantı kurma
 9. Çin mitolojisinde efsanesiyle müzik ve dansın icadı arasında bağlantı bulunan kuş
 10. İki kişi ya da iki taraf arasında bağlantı kuran ve uzlaşma sağlayan kimse
 11. Bilinç merkeziyle omurilik arasında bağlantı kurar
 12. Yarımada ile kara arasında bağlantı sağlayan yol
 13. Büyü, serpil, geliş anlamında bir söz
 14. Edebi eserlerde meydana geliş tarihi kesin olarak bilinen bir olayı değişik bir tarihte geçmiş veya yaşadığı zaman belli olan bir kişiyi başka bir zamanda yaşamış gösterme
 15. Geliş, gelme
 16. Gelme, geliş
 17. İlkbaharda hayvanları geliş güzel koşuşması
 18. Hayat bilgisinde, afet hocanın geliş habercisi
 19. Davranış, gidiş, vaziyet
 20. Eski dilde gidiş, gelip gitme

Son Bulmacalar

 1. Seslenme, dikkat çekme sözü
 2. İkinci bahar dizisinin senaristi, sulhi
 3. Kısa boylu, dikenli ve çok dallı bitki
 4. Rahatlamak amacıyla yapılan kısa yolculuk seyahat
 5. Hatay'da bulunan, roma dönemine ait tünel
 6. Bir manzumedeki ikiden çok dizeli parça
 7. Direkleri bağlayarak yapılan küçük deniz taşıtı
 8. Fauna kelimesinin türkçe karşılığı