Bu bulmacanın çözümü 7 harftir ve O A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Hücreyi Meydana Getiren Elemanların Her Biri için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Hücreyi meydana getiren elemanların her biri"

13 Temmuz 2019 Cumartesi


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Sindirici enzimi bulunan, hücreyi savunan yapı
 2. Araba tekerleğinin çemberini meydana getiren ağaçlardan her biri
 3. Asyanın doğusunda, çin'in bir bölümünü meydana getiren ülke
 4. Avşar kabilesini meydana getiren türkmenlerin adı
 5. Balık yüzgeçlerini meydana getiren kılçık
 6. Bazı canlılarda yumurtalığı meydana getiren eleman
 7. Belli bir maden yatağındaki maden filizlerini meydana getiren mineraller bütünü
 8. Bileği meydana getiren iki kemiğin küçüğü
 9. Bir neticeyi meydana getiren fiil ve davranışla o netice arasındaki bağlantı
 10. Bir neticeyi meydana getiren unsurlardan her birisi
 11. Bir şarkıyı meydana getiren ve bir nakaratla sona eren bölümlerden her biri
 12. Çiceği saran çanak veya tacı meydana getiren kısımların tümü
 13. Çiçek tozu üreten ve on tanesi çeşitli şekillerde birleşerek erkek organı meydana getiren çiçek kısmı
 14. Deniz tarafından örtülen, derin ve parçalanmış koylar meydana getiren gömülmüş vadi
 15. Dini, felsefi ve politik bir öğretim sistemini meydana getiren dogma ve kavramların bütünü, öğreti
 16. Esterlerle bileşikler yaparak yağ moleküllerini meydana getiren maddeler(bi
 17. Halatı meydana getiren incecik ipler
 18. Hastalık meydana getiren
 19. Herhangi bir makineyi meydana getiren ana çatı
 20. Hitit tarihinin ilk yazlılı kanunlarını meydana getiren ünlü hitit kralı

Son Bulmacalar

 1. Pusulayı ilk defa kullananlar
 2. Sözlerinde "karamela sepeti" geçen tekerleme
 3. Borç karşılığı bir mülkün teminat gösterilmesi
 4. Codycrossta oyun salonundan sonra açılan dünya
 5. Havadan atılan yardım kolileri yere bununla iner
 6. Şu anda bulunduğumuz yüzyıl
 7. Deniz seviyesini temel alan yükseklik, rakım
 8. Türkçeye yolbil olarak geçen teknoloji aleti