Bu bulmacanın çözümü 7 harftir ve H A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Henüz deneylerle doğruluğu kanıtlanmamış önerme için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Henüz deneylerle doğruluğu kanıtlanmamış önerme"

11 Kasım 2019 Pazartesi
CodyCross Lunapark Grup 207


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Lunapark Grup 207 Bulmaca 4

 1. Başka bir ülkeye yerleşmek için göçen kimse
 2. Güçlükle yapılan, zar zor gerçekleştirilen
 3. Avusturya merkezli enerji içeceği firması
 4. Aynı adlı sinirde oluşan ağrılı hastalık
 5. Birini veya bir şeyi tavsiye etmek
 6. Kanatlı hayvanların yastık yapılan uzantısı
 7. 12 topla oynanan, britanya'ya özgü bilardo çeşidi
 8. Müzikte uyum, ahenk
 9. Gerçek validesi olmadığı bebekleri emzirir
 10. Hulusi __, eski türk filmlerinin babacan babası
 11. Birşeyin miktarını yükseltme

diğer bulmacar

 1. Hipotez
  1. Deneylerle henüz yeterli derecede doğrulanmamış,ancak doğrulanacağı umulan
 2. Hipotez
  1. Varsayım anlamında kullanılan bilimsel bir kelime
 3. Hipotez
  1. Teori oluşturmanın ilk aşaması, varsayım
  2. Bilimsel varsayım
  3. Teorisi üretilmiş, deneyle ispatlanmamış fikir
  4. Bilimsel önerme

benzer bulmaca

 1. Kanıtlanmamış önerme, varsayım
 2. Deneylerle henüz yeterli derecede doğrulanmamış,ancak doğrulanacağı umulan
 3. Ekonomik olayların açıklanmasında çok sayıda değişkeni göz önüne alarak ve karşılıklı bağıntılar kurarak, teorik çalışmaların deneylerle doğrulanmasını sağlayan matematiksel yöntem
 4. Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak yalnızca hareketlerin sonuçları ve
 5. Doğruluğu sınanmadan benimsenen, bir öğretinin veya ideolojinin temeli yapı
 6. Doğruluğu ve gerçekçiliği tek yanlı olarak yalnızca hareketlerin sonuçları ve başarıları ile değerlendirilen öğreti
 7. Doğruluğu kabul edilmiş, tasdik edilmiş
 8. Doğruluğu kesin olarak bilinmeyen haber
 9. Doğruluğu herkesçe görülebilen düşünce
 10. Etrafa hemen yayılan, doğruluğu şüpheli haber
 11. Doğruluğu tasdik edilmiş resmi belge
 12. Doğruluğu kabul edilmemiş, tasdiklenmemiş
 13. Bir yanıt gerektiren önerme
 14. Büyük önerme
 15. Kanıtlanabilen bilimsel önerme
 16. Küçük önerme
 17. Mantıkta ve felsefede küçük önerme
 18. Mantıkta sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler
 19. Önerme
 20. Temel önerme

Son Bulmacalar

 1. Filmlerde, izbe yerleri aydınlatan ışık kaynağı
 2. Eski dilde, çok kötü kokan, çürümüş
 3. Roma mitolojisindeki haberci
 4. Haruki , güncel japon yazar
 5. Henry ford ile arkadaş olan amerikalı mucit
 6. Mecazen, benimsenemeyecek kadar acayip olan
 7. Hamdi alkanın canlandırdığı, uçan kahraman
 8. Güneş çevresinde dolanan gök cismi, gezegen