Bu bulmacanın çözümü 8 harftir ve K A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Hayvansal sütlerde yüksek oranda bulunan element için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Hayvansal sütlerde yüksek oranda bulunan element"

1 Nisan 2023 Cumartesi
CodyCross Zamanın İzinde Grup 1041


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Zamanın İzinde Grup 1041 Bulmaca 3

 1. Şair ve yazarların eserlerinden oluşan kitap
 2. Japonya, çin vb ülkeleri kapsayan coğrafi alan
 3. Belirli süre için ürünlerin indirime girmesi
 4. Kanseri inceleyen tıp dalı
 5. Sporcuya ya da takıma idman yaptıran uzman
 6. Sucuğun kaplaması olarak kullanılan organ
 7. Kelime kökleri üzerinden türetme yapılan dil türü
 8. Da vinci, ilk modern karikatürü çizen kişi

diğer bulmacar

 1. Kalsiyum
  1. Kemik oluşumunu sağlayan ana mineral
  2. Kısaltması ca olan element
  3. Vücutta, %99u dişlerde olan mineral
  4. Sembolü ca olan, kemikler için önemli element
  5. Çimentoda ve yumurta kabuğunda bulunan element
  6. Süt ürünlerinde bolca olan, ca simgeli element

benzer bulmaca

 1. Bileşiminde yüksek oranda bozunma halinde organik madde bulunan balçık
 2. İçinde yüksek oranda şeker bulunan katı ilaç
 3. Kolonyalarda yüksek oranda bulunan, uçucu sıvı
 4. Aynı oranda aynı element oluşumunda ama farklı özellik taşıyan iki bileşikten biri
 5. Yüksek oranda alüminyum içeren toprak türü
 6. Yüksek oranda yağ asidi içeren yapay reçinelerin genel adı
 7. Çok yüksek oranda şeker içeren bir yer elması türü
 8. A vitamininin hayvansal dokularda bulunan etkin şekli
 9. Bir çok hayvansal ve bitkisel dokuda bulunan fosfoaminolipitlerin genel adı
 10. Büyük oranda italya'da üretilen bir kırmızı şarap türü
 11. Deterjanlara belirli oranda katılan bir madde
 12. On üçüncü asırda ingiltere'de despot kralların yetkilerini büyük oranda daraltan siyasal bir anlaşmaya ve belgeye verilen ad
 13. Sosyal meseleleri, çalışanlarla çalıştıranların eşit oranda katıldığı bir yönetim tarzını yaygınlaştırarak çözümlemeyi amaç edinen doktrin
 14. Görüş mesafesini ciddi oranda düşüren doğa olayı
 15. Simgesi th olan element radyoaktif element
 16. Alkolde eriyen hayvansal bir reçine
 17. Bir bölgedeki, bitkisel ve hayvansal yaşam
 18. Bitkisel yada hayvansal maddelerin etkili özü
 19. Deri ve kıkırdak gibi hayvansal maddelerden elde edilen, katılaşıp sertleşme özelliğiyle tahta, kâğıt vb. yapıştırmaya yarayan madde
 20. Embriyonlardan çıkarılan ve kullanılması hayvansal doku kültüründe kesinlikle gerekli olan besleyici madde

Son Bulmacalar

 1. Kapı gıcırtısına iyi gelen sıvı
 2. Anne karnındaki bebeğin ceninden önceki hali
 3. Özensiz ve kötü bir şekilde yazılmış olan yazı
 4. Kumaş üzerindeki renkli benek, nokta
 5. Sadece p harfini içeren, mavi trafik levhası
 6. Kuzey yarım kürede, 21 haziran'da uzamaya başlar
 7. Kanuna uygun şekilde, hukuki
 8. Tamamen farklı, bambaşka