Bu bulmacanın çözümü 7 harftir ve O A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Hayvan otlatmak için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Hayvan otlatmak"

12 Temmuz 2019 Cuma


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Otarmak
  1. Otlatmak
  2. Hayvanı otlatmak

benzer bulmaca

 1. Davarı gece yaymak, otlatmak
 2. Hayvanı otlatmak
 3. Otlatmak
 4. Koyun otlatmak
 5. Bulgaristan'da hayvan postları giymiş, yüzlerine hayvan maskesi takmış, ellerinde sopalar, elleri ve boyunlarına çok büyük sığır çanları asmış erkek dansçılara verilen ad
 6. Değişik türden hayvan veya bitkiden üremiş hayvan veya bitki,melez,kırma,azma
 7. Geçimini hayvan alım satımında, hayvan başına aldığı ücretle temin eden kimse
 8. Hayvan ölüsü ile beslenen hayvan
 9. Kesici dişsiz memeli hayvan, tembel hayvan
 10. Afrika'da hayvan avı
 11. Afrika'da gruplar halinde yaşayan ve boyu 30 cm kadar olan memeli bir hayvan
 12. Afrika ve asya'nın kurak bölgelerinde yaşayan kemirgen bir hayvan
 13. Afrika'da çitle çevrili bir hayvan barınağı ile çevresindeki evlerden oluşan yerleşme biçimi
 14. Afrika'nın güneyinde yaygın dişsiz memeli hayvan
 15. Afrika’da çitle çevrili ir hayvan barınağı ile çevresindeki evlerden oluşan yerleşme biçimi
 16. Afrikaya özgü hayvan tripanozomiyazı
 17. Ağaç üzerinde yaşayan, maymuna benzeyen ve maki türü ufak meyvelerle beslenen bir hayvan türü
 18. Ağaçlarda yaşayan ve “değin, çekelez” gibi adlar da verilen hayvan
 19. Ağaçtan bükülerek yapılmış hayvan bağı
 20. Ahırların orta yerinde çukur hayvan bokunun toplandığı kanal

Son Bulmacalar

 1. Başka ülkeden gelmiş ticari mallardan alınan vergi
 2. Sözünü bil, pişir ağzında der,
 3. Dizle ayak bileği arasındaki yer
 4. Portatif bilgisayar çeşidi
 5. Bir düşünceyi kabul etme, sahip çıkma, katılma
 6. Kedigillerden, asyada yaşayan yırtıcı bir hayvan
 7. 1996’da vefat eden paşa lakaplı devlet sanatçısı
 8. Üflemeli müzik aleti klarnetin halk ağzındaki adı