Bu bulmacanın çözümü 8 harftir ve P A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Halkı etkilemek için siyaseti dramatize etme için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Halkı etkilemek için siyaseti dramatize etme"

28 Şubat 2021 Pazar
CodyCross Tatil Köyü Grup 544


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Tatil Köyü Grup 544 Bulmaca 3

 1. Oyun parklarında ve havuzlarda bulunan oyun aleti
 2. Kimseyi rahatsız etmeden müzik dinlemeyi sağlar
 3. Bodrum yöresi türküsü halilimin diğer adı
 4. Acıma duygusu
 5. Boynuzu olan bir kın kanatlı türü, böceği
 6. Yok bişey, acımadı ki adlı anı kitabını yazdı
 7. Adanaya özgü, nişasta ve buzla yapılan bir tatlı
 8. Manisanın selendi ilçesinde bulunan kanyonlar
 9. Ayvalıkta çıkarılan volkanik taşın adı
 10. Avrupa basketbolunda her periyot bu kadar sürer

diğer bulmacar

 1. Popülizm
  1. Halkçılık
 2. Popülizm
  1. Diğer adı halk yağcılığı olan devlet felsefesi

benzer bulmaca

 1. Zafere inanmayanların ya da savaşın sürmesini yenilgiden daha ağır sayanların düşünce ve siyaseti
 2. Başkalarını etkilemek için yapılan yapay davranış
 3. Başkalarını etkilemek için takınılan yapay tutum
 4. Dişiyi etkilemek için taş götüren hayvan
 5. Bir topluluğu siyasal alanda etkilemek ve coşturmak amacıyla yapılan yoğun
 6. Eskiden yangın nedeniyle sokağa fırlayan halkı çiğnenmekten kurtarmak için, yüksek sesle uzun uzun bağırma
 7. Eski roma'da halkı eğlendirmek için dövüşenler
 8. 12.yy güney italya halkı tarafından söylenen kısa dans şarkısına verilen genel ad
 9. Aile halkı
 10. Anadolu'nun en eski halkı luvilerde geyik tanrısı
 11. Anadolu'nun en eski halkı
 12. And dağları'nda büyük bir uygarlık kuran eski güney amerika halkı
 13. Aşağı ren kıyılarında yerleşmiş alman halkı
 14. Bantu diliyle konusan güney afrika zenci halkı
 15. Batı iran'da luristan, huzistan, hamedan, çaharmahal ve bahtiyari, isfahan ve ilam eyaletlerinde yaşayan iran halkı
 16. Bir cermen halkı
 17. Büyük çoğunluğu moldova'da, az bir bölümü deliorman, dobruca, besarabya ve ukrayna'da oturan ortodoks türk halkı
 18. Büyük çoğunluğu moldova’da, bir bölümü, dobruca,besarabya ve ukrayna’da oturan ortodoks türk halkı
 19. Başkentleri ninova olan antik çağ halkı
 20. Dağıstan'ın orta kesiminde yaşayan kuzey kafkasya halkı

Son Bulmacalar

 1. Asık suratlı kimseler için yapılan benzetme
 2. İkinci rambo filminin geçtiği asya ülkesi
 3. Birini mutlu etmek için verilen eşya, armağan
 4. Karadenize kıyısı olan bir istanbul ilçesi
 5. Yağıştan koruması için giyilen üst giysisi
 6. Atasözüne göre, bu türdeki boncuk yerde kalmaz
 7. 7 yüzyılda, afganistanda bulunan resim tekniği
 8. Genelde camdan yapılan uzunca boylu içecek kabı