Bu bulmacanın çözümü 4 harftir ve B A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Halı dokuma tezgahında bulunan, aralarına dokuma ipi geçirilen ağaç silindi için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Halı dokuma tezgahında bulunan, aralarına dokuma ipi geçirilen ağaç silindi"

12 Temmuz 2019 Cuma


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Bazi
  1. Bir cins yabani arı
 2. Bazi
  1. Bir ekmeklik hamur yumağı

benzer bulmaca

 1. Dokuma tezgâhında ipliğin arasında bulunan çatal ağaç
 2. Dokuma tezgahında tarağı tutan ağaç ya da metal parça
 3. Dokuma tezgahında tarağı tutan ağaç ya da parça
 4. Halı tezgâhında düğümlerin kırpılmasıyle oluşan kırpıntı
 5. Dokuma tezgâhında atkı ipliklerini devindirmek için basılan ahşap pedal
 6. Dokuma tezgahında kopan bir ipliği ucuca bağlamak
 7. Dokuma tezgahında kumaşı germeye yarayan parça
 8. Dokuma tezgahında mekikteki ip
 9. Yer tezgahında dokuma yapılırken kullanılan, iplerin belli bir sırada nakış oluşturacak şekilde bağlandığı çubuk parçası
 10. Halı dokuma tezgahı
 11. Halı dokuma aygıtının tarağı
 12. Halı ve jakar dokuma sanayinde çözgü ipliği
 13. Halı, kilim veya bez dokuma tezgahı
 14. Halı ve kilim dokuma aracı
 15. Bir akım üretecinde göbeğin akımı toplayıp fırçalara aktaran, aralarına birer yalıtkan yerleştirilmiş bakır dilimlerden oluşan uç parçası
 16. Bir tür deniz yumuşakçasının içi sedefli yassı kabuğundan elde edilen ve önemli notaların yerlerini belirlemek veya süslemek amacıyla gitarın perde aralarına işlenen parça
 17. Çatı aralarına izalosyon malzemesi olarak sıvanan çamur
 18. Dizilen satırların birbirine karışıp bozulmaması için satır aralarına konulan umumiyetle iki punto genişliğindeki boş satır
 19. Halk öykülerinde, türkülerin okunup çalınış, sırasında türkü aralarına katı
 20. Harflerin yanyana getirilmesiyle meydana gelen kelimelerin aralarına konula

Son Bulmacalar

 1. Şehname eserinin sahibi iranlı şair
 2. Ülkenin yönetimine mutlak hakim olan kişi
 3. Bunun salçası, insanın dilini yakar
 4. On sekiz yaşından büyük kişi
 5. Ana haberlere göre karın keyfini en çok çıkaranlar
 6. Kelimesi kelimesine anlamındaki sözcük
 7. Kırmızı azap ve dünya ağrısı kitaplarının yazarı
 8. Bir şeyin baştan savma, gelişi güzel yapılması