Bu bulmacanın çözümü 6 harftir ve A A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Hafızanın kısmen ya da tümüyle yitirilmesi için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Hafızanın kısmen ya da tümüyle yitirilmesi"

29 Kasım 2019 Cuma
CodyCross Orta Çağ Grup 224


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Orta Çağ Grup 224 Bulmaca 1

 1. El altından yüksek faizle borç veren kişi
 2. Devşirip toplamak, bir araya getirmek
 3. İnsanın kendisinden ve çevresinden haberdar olması
 4. Bir çok bilim dalının faydalandığı inceleme metodu
 5. Başkenti piriştine olan balkan ülkesi
 6. Morinaya benzeyen büyük ağızlı balık, tavuk balığı
 7. Ilanen sözcüğünün anagramı
 8. Kişiyi kötü şeyler yapması için zorlama, kışkırtma
 9. Doğum yeri sivas olan kör ozan, aşık __
 10. Bir hedef doğrultusunda fedakarca çalışma

diğer bulmacar

 1. Amnezi
  1. Tümüyle ya da kısmen hafıza kaybı
  2. Hafızanın kısmen veya tamamen kaybolması
 2. Amnezi
  1. Hafıza kaybı
  2. Hafızanın kısmen veya tamamen kaybolması
 3. Amnezi
  1. Tıp dilinde hafıza kaybı
  2. Genelde kısa süren hafıza kaybı

benzer bulmaca

 1. Hafızanın kısmen veya tamamen kaybolması
 2. Hafızanın kısmen veya tamamen kaybolması
 3. Tümüyle ya da kısmen hafıza kaybı
 4. Karaciğerin kısmen yada tümüyle cerrahi olarak çıkarılması
 5. Bilincin geçici olarak yitirilmesi
 6. Dokunarak nesneleri tanıma yetisinin yitirilmesi
 7. Kas hakimiyetinin yitirilmesi sendromu
 8. Yazı yazma yetisinin yitirilmesi
 9. Bir başka organı tümüyle saran organ
 10. Bir bölgenin, tümüyle yenilenmeksizin yaşama koşullarının düzeltilmesi
 11. Gerek tanı,gereksi tedavi ve koruyucu hekimlik bakımından organizmanın tümüyle ilgili hastalıklara bakan hekim
 12. Kanda ve kemik iliğinde akyuvarların iyice azaldığı ya da tümüyle yok olduğ
 13. Monomer motiflerindeki göreli biçimlenme tümüyle rastlantısal olan bir yüksek polimerin niteliği
 14. Patolojik bir rahatsızlık sonucu müziği alglılayamayan, etkilenmeyen ya da müziğe tümüyle ilgisiz kişi
 15. Vücudun bir yarısında istemli hareket etkinliğinin tümüyle kaybolmasıyla beliren patolojik durum
 16. Hane halkının tümüyle birlikte
 17. Tümüyle anlamsız olma; absürtlük
 18. Yönetimi tümüyle elinde tutan, hâkim
 19. Tümüyle boş olan dolabı niteleyen söz
 20. Bir dereceye kadar tıpla ilgili, hekimliği kısmen ilgilendiren

Son Bulmacalar

 1. Otomobillerde kullanılan akaryakıt
 2. Mağlup tarafta yer alma, hezimet
 3. Jane eyre kitabının yazarı, charlotte
 4. Bir iş kurmak için ortaya koyulan para
 5. İlk defa 1986da ibmnin tanıttığı bilgisayar türü
 6. George orwellın 1984 kitabındaki başkarakter
 7. Peynirle yapılan bir tel kadayıf türü
 8. Düşen blokların düzgünce dizildiği video oyunu