Bu bulmacanın çözümü 7 harftir ve A A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Güney Amerika müziğinde kullanılan bir tür pan flüt için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Güney amerika müziğinde kullanılan bir tür pan flüt"

12 Temmuz 2019 Cuma


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Yumurta biçimli ve sekiz delikli bir flüt. geleneksel italyan halk çalgısı. güney amerika’da topraktan yapılan nefesli bir çalgı
 2. Dünyanın en kuzey kesimlerinde kuluçkaya yatan, kışlamak için güney afrika, güney asya ve güney amerika'ya göçen ve tepesi, ensesi, sırtı siyah ve pas rengi olan kuş
 3. Japon müziğinde, 55 cm. uzunluğunda bir flüt ile yapılan müzik türü
 4. Klasik türk müziğinde ve özellikle tekke müziğinde yer alan,kaval biçiminde,yanık sesli,kamıştan bir üflemeli çalgı
 5. Orta amerika’da ve güney amerika’nın bazı bölgelerinde ormanlık alanlarda y
 6. Klasik güney hindistan müziğinde kullanılan iki yüzlü davul
 7. Güney amerika'da yaban hayvanlarını yakalamakta kullanılan kement
 8. Güney amerika yerlilerinin avadanlık yapımında kullanılan kamış üzerine işledikleri desenlerin adı
 9. Güney amerika'da yetişen ve odunu doğramacılıkta kullanılan bir ağaç
 10. Güney amerika'da yabanihayvanları yakalama da kullanılan kement
 11. Güney amerika’da kullanılan tütsü türü
 12. Güney amerika kökenli, kürkü kullanılan kemirgen
 13. Altı delikli yanlamasına çalınan küçük bir flüt
 14. Andlar'a özgü bir pan flüt
 15. Arkasındaki ikisi baş parmakla açılıp kapanmak üzere,toplam altı deliği bulunan flüt
 16. Bugün kullanılmayan bir çeşit küçük flüt
 17. Çin müziğine özgü bir tür flüt
 18. Çocuklar için bir flüt çeşidi
 19. Normal flütten daha tiz, küçük flüt
 20. En yüksek sesli flüt

Son Bulmacalar

 1. Kaygı bozukluğu şeklinde psikolojik bozukluk
 2. Yasalara uygun kazanılmış, vergisi ödenmiş meblağ
 3. Kendinden dilimli portakaldan küçük turunçgil
 4. Bu trabzon ilçesi, ilin en batısındadır
 5. Kan dolaşımındaki aksamaya bağlı doku ölümü
 6. Saçın aylarca düz kalmasını sağlayan fön türü
 7. En çok tıp alanında kullanılan bitki özlü kumaş
 8. Et yemeyen hayvanlar bu gruptadır