Bu bulmacanın çözümü 10 harftir ve B A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Gelişmiş Bir Çocuk Ya Da Yetişkinde Gelişimin Anlık Ya Da Beden Açısından İlkel Bir Aşamada Kalması Ya Da Bu Düzeye Doğru Gerilemesi için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Gelişmiş bir çocuk ya da yetişkinde gelişimin anlık ya da beden açısından ilkel bir aşamada kalması ya da bu düzeye doğru gerilemesi"

11 Temmuz 2019 Perşembe


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Kişinin bilgi ve görgü açısından gelişmiş olması
 2. Bir hastalık belirtisinin gerilemesi, şiddetin azalması
 3. Gelişimin duraksamasından ileri gelen, doğuştan iris ykluğu
 4. Gelişimin duraksamasından ileri gelen, iris yokluğu
 5. Gün-tün eşitliği noktalarının her yıl pek az gerilemesi olayı
 6. Kara alanlarının yükselerek denizin gerilemesi olayı
 7. Troid bezinin kana yeterince salgı vermemesi sonucu oluşan,fiziksel,ruhsal ve duygusal gelişimin duraksamasıyla beliren hastalık
 8. Bir bilgiyi ya da düşünceyi herkesin anlayabileceği basit bir düzeye indirgeme
 9. Bir bilgiyi ya da düşünceyi herkezin anlayabileceği düzeye indirgeme
 10. Birine göre yüksek aşamada olan kimse
 11. Kalıpta hurufatı veya basılacak kalıbı bir düzeye getirmek için vurularak kullanılan tahtadan alet
 12. Ortodokslar’da dinsel aşamada bir mevki
 13. Savaş gemilerinde çavuştan yüksek bir aşamada bulunan er
 14. Üst aşamada bulunan
 15. Bir alanda daha iyi bir düzeye çıkmak, gelişmek
 16. Sözdizimi açısından doğru cümleler kurarak konuşabilme yeteneğinin olmaması
 17. Balıkçı teknesinde balıkların taze kalması için alt tarafı denizle ilgili tahta havuz
 18. Bir canlıda bedeni gelişmenin, o canlının cinsel olgunluk haline ve yakın türlerinin bedeni gelişmesine göre geç ve eksik kalması
 19. Bir seçimde adaylardan hiç birinin geçerli oyu sağlayamaması nedeniyle seçimin sonuçsuz kalması
 20. Önceden tasarlamadan anlık eser icra etme

Son Bulmacalar

 1. Uygulanmaya devam etme, geçerliliğini koruma
 2. Türk tiyatro, sinema oyuncusu ve şair, gruda
 3. Kütahyanın en küçük ilçesi
 4. Kimyasal silah olarak kullanılan kükürtlü gaz
 5. Keman, kanun telini germek için bu sıkılır
 6. Tevkif etme, göz altına alma
 7. Mevlananın yazdığı ünlü eser
 8. Sarmısak dişlerinden her biri