Bu bulmacanın çözümü 4 harftir ve T A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Fide yetiştirmek için ayrılmış toprak bölümü için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Fide yetiştirmek için ayrılmış toprak bölümü"

11 Temmuz 2019 Perşembe


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Tava
  1. Borda iskelelerinin altında ve üstünde durulacak yer
  2. Fide yetiştirmek için ayrılmış toprak
  3. Kireç karıştırılan tekne
  4. Kireç teknesi
  5. Tuzlalarda deniz suyu çekilen bölüm

benzer bulmaca

 1. Fide yetiştirmek için ayrılmış toprak
 2. Yüksek dağ bitkileri yetiştirmek için ayrılmış botanik bahçesi
 3. Fide yetiştirmek için ince toprak ve gübreden hazırlanmış yüksekçe yer
 4. Bahçede, sebze yetiştirmek için ayrılan ve kenarları çitleçevrilen yer
 5. Öğrencileri yetiştirmek için çalışan kişi
 6. Öğretmen yetiştirmek için kurulan okul, köy
 7. Bağ ve bahçelerde ekilmek için ayrılmış toprak parçası, evlek
 8. Bostanlarda her cins sebze için ayrılmış ve çevresi yükseltilmiş toprak parçası
 9. Bakmak, beslemek, yetiştirmek
 10. Ana görevi subay yetiştirmek olan askeri mektep
 11. Ayakkabının ön tarafında dikişle ayrılmış burun bölümü
 12. Saçın ikiye ayrılmış bölümü
 13. Sağlık ve konfor koşullarına uygun bir yaşam sağlamak amacıyla tasarlanmış, tarıma ayrılmış bir toprak parçasıyla çevrili uydu kent
 14. Toprak evleri sıvamak için kireç yerine kullanılan bir tür toprak
 15. Genellikle alt bölümü killi ve kumlu, üst bölümü tebeşir olan iı. jeolojik çağın son dönemi
 16. Jeolojide, genellikle alt bölümü killi ve kumlu, üst bölümü tebeşir olan 2
 17. Antik yunan evlerinde kadınlar için ayrılmış bölüm
 18. Avlanan balıkları canlı olarak saklamak için ağız içine doğru konik olarak örülmüş sepet. içinde diri balık saklanan,denizden ayrılmış havuz
 19. Belirli bir alandaki etkinliğin gerçekleştirilmesi için ayrılmış para ya da aynı işlevi gören varlıkların tümü
 20. Belli bir amaç için ayrılmış arazi parçası

Son Bulmacalar

 1. Gaziantepin şahinbey ilçesindeki tarihi hamam
 2. Şam, antep adlı türleri olan yemiş
 3. İç dünyayla alakalı olan, psişik, tinsel
 4. Şirinlerin, canı daima sıkkın olan üyesi
 5. Uzaktan elektronik cihazları kontrol etmeye yarar
 6. Birleme sözünün her harfine sahip ortaya çıkma
 7. Yapracık, solfasol, misket gibi semtleri olan kent
 8. Hezârfen ahmed çelebinin atladığı kule