Bu bulmacanın çözümü 5 harftir ve Z A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Fakir için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Fakir"

11 Temmuz 2019 Perşembe


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Besin maddesi bakımından fakir ortamlara verilen ad
 2. Bütün malını harcamış fakir adam
 3. Çok fakir düşmek
 4. Dar __; fakir, az para kazanan, yoksul
 5. Dünyanın en fakir ülkesi
 6. Fakir ve kimsesiz kadın
 7. Fakir yunan yurttaşlarının yaşayabilmesi için oluşturulan kolonilere verilen ad
 8. Fakir ve kimsesiz yeniçeri yetimlerinin ocaktan yiyecek ve maaş alanları için kullanılan isim
 9. Fakir ve evladı çok olan kimse
 10. Fakir düşme
 11. Fakir kimse
 12. Fakir, muhtaç kişi
 13. Fakir toprakta yetişmiş ve bakımsızlıktan bodur kalmış bitki
 14. Keos adasında bulunan fakir, güzel bir delikanlı
 15. İhtiyaç sahibi, fakir kişi
 16. Mecazen zavallı; fakir
 17. Maddi imkanı fazla olmayan, fakir
 18. Filmlerde fakir oğlan hep ona aşık olur
 19. Yılanların öcü kitabının yazarı, fakir __
 20. Mecazen son derece fakir olan, parasız

Son Bulmacalar

 1. Masabaşı iş yeri, büro
 2. Rusya federal meclisi'nin alt meclisi
 3. Menüdeki asıl yemeğin unvanı bir gorki romanı
 4. Çerez olarak yenen kavrulmuş buğday
 5. Altın koza film festivali'nin yapıldığı il
 6. Şalvarın düşmemesi için bağlanan ip
 7. Reçeli yapılan, kırmızı renkli yaz meyvesi
 8. Yok ki sözüm dinlensin