Bu bulmacanın çözümü 7 harftir ve B A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Eylemcilerin yolun ortasına kurduğu engel için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Eylemcilerin yolun ortasına kurduğu engel"

21 Haziran 2021 Pazartesi
CodyCross Evim, Güzel Evim Grup 626


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Evim, Güzel Evim Grup 626 Bulmaca 3

 1. Avusturya imparatorluk prenslerine verilen ünvan
 2. Daha sağlıklı bir yaşam için yapılan popüler spor
 3. Düğün öncesi gelin arabası bu dükkanda süslenir
 4. Ekmek arası yiyeceklerin genel adı
 5. Daha evvel yer alma, ilk olarak bulunma durumu
 6. Dustin hoffmanın yağmur adamdaki ünlü karakteri
 7. Yer altından gelen sıcak ve şifalı su, ılıca
 8. 2003 eurovisionda 1 olan ülke
 9. Ev şeklinde taşıt
 10. Doktorun hastaya yaptığı inceleme
 11. Eski dilde, dolaylı olarak yapılan alay, eğlenme
 12. Yıldızlı gece isimli ünlü tablonun sahibi ressam
 13. Etek ve ceketten oluşan kadın kıyafeti

diğer bulmacar

 1. Barikat
  1. Bir yol veya geçide girilmemesi için acele yapılan engel
 2. Barikat
  1. Protesto eylemlerinde polisin kurduğu engel
  2. Yol kapatmak için kurulan engel

benzer bulmaca

 1. Araçların geçmesine engel olmak için konulan engel
 2. Protesto eylemlerinde polisin kurduğu engel
 3. Ağaçların, bir karenin dört köşesine ve ortasına gelecek biçimde dikilmesi ve bu düzenin yinelenmesi
 4. Ahır süpürgesinin ortasına bağlanan çember
 5. Arabanın ortasına sarılan uzun zincir
 6. Cilt kapaklarının ortasına yapılan şemsenin üzerindeki motifler
 7. Çatının ortasına konulan ağaç
 8. Çin'de ele geçen, yeşim taşından oyularak ortasına delik açılmış yassı diskler
 9. El dokuma tezgahının, inip kalkan iki uzun ağaç parçasından oluşan ve tezgahın ortasına yerleştirilerek üzerine gücü çerçeveleri takılan bölüm
 10. İlk beytin ortasına birden dörde kadar harf ilâve etme
 11. Köy evlerinde arka balkonun ortasına çıkma biçiminde yapılan süslemeli yüks
 12. Makara dilinin ortasına konan ve aşınmayı önleyen madeni oluk
 13. Ortasına baştan geçebilmesi için bir delik açılmış, genellikle kare ya da dikdörtgen biçimli kalınca bir kumaş parçasından oluşan dış giyim
 14. Uzun tütün çubukların kullanıldığı çağlarda odanın ortasına yerleştirilen kül çanağı
 15. Uzun tütün çubuklarının kullanıldığı dönemlerde odanın ortasına yerleştiril
 16. Zincirin baklalarının ortasına takviye için konmuş parça
 17. Bu şehrin ortasına örülen duvar 1989'da yıkıldı
 18. Asfalt yolun yan tarafındaki toprak bölüm
 19. Avcılıkta gözetleme deliğinin çevresine ve bu giden yolun iki yanına konan
 20. Bir ocakta her türlü ayak, galeri, baca, kuyu ve yolun ilerletilmekte olan yüzeyi

Son Bulmacalar

 1. Cümle içinde nereye sorusunu yanıtlayan zarf
 2. Gelecekle ilgilenen sanat akımı
 3. Bunama hastalığı
 4. Kaptan balıkçıların kullandığı şans sözü
 5. Varak ustalarının üzerinde altın dövdüğü mermer
 6. Büyükada ve heybeliadanın bulunduğu deniz
 7. Ham petrolden üretilen, kremlerde kullanılan yağ
 8. İpe asılan çamaşırı tutan yaylı alet