Bu bulmacanın çözümü 7 harftir ve S A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Ev tipi yüzey kazıyıcı için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Ev tipi yüzey kazıyıcı"

2 Mart 2020 Pazartesi
CodyCross Kütüphane Grup 294


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

CODYCROSS Kütüphane Grup 294 Bulmaca 3

 1. Mobilya parçalarının takılmamış olması
 2. Bir şeyi yapma garantisi verme, __ etme
 3. Yolculuk sırasında taşıt değiştirme
 4. Bir türk bankasının kısa adı
 5. Kirlenmiş tabak çanakların genel adı
 6. __ şeker, kubat'ın da yorumladığı hareketli türkü
 7. Birisi için söylenen küçük düşürücü söz
 8. Ağlarken akar
 9. Adını ünlü bir kumarbazdan alan aperitif yiyecek
 10. Serbest dolaşan sokak hayvanlarını tarif eden söz

diğer bulmacar

 1. Spatula
  1. Ağaçtan veya metaldan yapılma yassı el aleti
  2. Kremayı sürmek ve sıvamak için kullanılan gereç
  3. Tahta sapa takılan düz metalden resim malzemesi
 2. Spatula
  1. Kalıptan mürekkep sıyırmaya ve mürekkebi ezmeye yarayan ağaç saplı, çelik y
  2. Küçük mala
  3. Mürekkebin ezilmesi ve karıştırılmasında kullanılan geniş ağızlı alet

benzer bulmaca

 1. Eski roma'da, demir, bronz, gümüş veya boynuzdan orağı andıran kazıyıcı alet
 2. Aşırı derecede taşlanmış, uzun yüzey lifleri ütü ile yatırılarak parlak görünümü verilmiş, yünlü paltoluk kumaş
 3. Başka bir çizgiye, eğriye ve yüzeye dokunan fakat onu kesmeyen çizgi, eğri veya yüzey
 4. Bir eğriler takımının ya da yüzeyler takımının her bir öğesine teğet olan eğri ya da yüzey
 5. Bir organizmaya radyoaktif bir madde şırınga edildikten sonra bu maddeyi tespit eden organ karşısına işığa duyarlı bir yüzey koyarak elde edilen resim
 6. Bir yapı elemanında eğik bir yüzey elde etmek amacıyla keskinliği giderme
 7. Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı
 8. Bir yüzey üzerine etkide bulunan dik kuvvetin, birim alana düşen miktarı
 9. Bir yüzey üzerinde girinti ve çıkıntılar oluşturarak yapılan ve değişik yönlerden bakıldığında başka görüntüler veren resim
 10. Bir yüzey üzerinden beliren oluşumlar
 11. Bir yüzey üzerinde veya uzayda bir noktanın yerini bulmaya yarayan ana çizgilerden yatay olanı
 12. Bir yüzey üstünde imgeler oluşturma sanatı ya da tekniği
 13. Bitkilerde bir çeşit yüzey şekli
 14. Cisimleri, bir yüzey üzerine görüldükleri gibi çizme tekniği
 15. Çoğunlukla yüzey sularından yoksun mağaralarla ve yer altı ırmaklarıyla örülü kıraç ve kayalık arazi
 16. Yüzey üzerinde elde edilen kalıcı görüntü
 17. Denizcilikte tiramola ederken rüzgara yüzey göstermeyen yelkenin başıboş dalgalanması
 18. Deprem, rüzgar, sel gibi iç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan, yayla, ova, koyak, çukur, dağ vs biçimlerin bütünü yüzey şekilleri
 19. Dış yüzey, kenar, çevre
 20. Doğrultmanı bir çokgen olan konik yüzey

Son Bulmacalar

 1. Fransızcadan dile giren ilginç anlamındaki söz
 2. Yapmak, bir hareketi yalandan yapmak
 3. İş yaptırmak için memura verilen yasa dışı para
 4. Kişiye özel pasta kesilip, mum üflenen zaman
 5. Cem yılmazın hokkabaz filmindeki ismi
 6. Delege oyuyla seçilen kulüp lideri
 7. En iyi arkadaşı boo boo olan çizgi film karakteri
 8. Gök cisimlerini izleyebildiğimiz optik aygıt