Bu bulmacanın çözümü 5 harftir ve C A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Eskiden Şairlerin Kasidelerinde Övgüsünü Yaptıkları Kişilerden Aldıkları Para Veya Armağana Verilen Ad için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Eskiden şairlerin kasidelerinde övgüsünü yaptıkları kişilerden aldıkları para veya armağana verilen ad"

10 Temmuz 2019 Çarşamba


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

diğer bulmacar

 1. Caize
  1. Eski şairlerin kasidelerinde övdükleri kişilerden aldıkları bahşiş
  2. Şairlerin şiirlerinde övdükleri büyük kişilerden aldıkları bahşiş
  3. Şair bahşişi

benzer bulmaca

 1. Eski şairlerin kasidelerinde övdükleri kişilerden aldıkları bahşiş
 2. Şairlerin şiirlerinde övdükleri büyük kişilerden aldıkları bahşiş
 3. Borsa üyelerinin yaptıkları alım satım işlemi sonucunda aldıkları komisyon
 4. Takma ad' veya 'mahlas' da denen, şairlerin şiirlerinde kullandıkları lakaplara halk dilinde verilen ad
 5. Eskiden askerlerin aldıkları üç aylık maaşın şevval, zilkade ve zilhicce ay
 6. Dünya savaşı öncesinde 'rubab' dergisi etrafında toplanan şairlerin oluşturduğu türk edebiyatı topluluğu
 7. Kimi şairlerin kullandığı takma ad
 8. Şairlerin yapıtlarında kullandığı takma isim
 9. Eskiden amerika'da bazı kabilelerin hindistan cevizi suyunu kaynatıp yoğunlaştırarak yaptıkları içki
 10. Böceklerin kurtçuk durumdan yetişkin duruma geçerken aldıkları özel biçim
 11. Böceklerin kurtçuk durumundan yetişkin duruma geçerken arada aldıkları özel biçim
 12. Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlük
 13. Divan şairlerinin cemre düşmesi nedeniyle dönemlerindeki büyük kişilere sunmak için kaleme aldıkları kaside türü
 14. Düğünden önce erkeklerin, erkek evinden aldıkları haraç
 15. Genel bütçenin dışında kalan bir kısım kuruluşların, kamu hizmetleri karşılığı aldıkları aidat, prim veya harçlar
 16. Kadınların omuza aldıkları yumuşak kumaştan yapılmış örtü
 17. Museviler'in, mö. 164 yılında antik yunan elinden kutsal tapınaklarını geri aldıkları anısına kutlanan bayram
 18. Uzak yolculuklarda şoförlerin yoldan aldıkları yolcu
 19. Havayolu şirketlerinin ekstra para aldıkları bir şey
 20. Futbol hakemlerinin, fifadan aldıkları ehliyet

Son Bulmacalar

 1. Bunun dibi, çok uzak ve kötü yer manasındadır
 2. Dil bilgisinin, buyruk içeren bir özelliği
 3. Efsaneye göre, tuncelide çıkan suya adını verir
 4. Mezopotamya bu ülkelerdedir, türkiye, suriye,
 5. Daha iyisinin olacağını öğütleyen söz, üstündür
 6. Biyolojide yutar hücre
 7. 18 ve 19 yüzyılda hüküm süren alman devleti
 8. Bakıldığında arkası görülebilen deniz seki albümü