Bu bulmacanın çözümü 8 harftir ve S A harfi ile başlar
Solution Crossword

Aşağıda, Eskiden İngiltere'de Kadınlara Milletvekili Seçme Ve Seçilme Hakkını Kazandırmak İçin Çalışan Kadınlara Verilen Ad için doğru cevabı bulacaksınız, eğer bulmaca'ü bitirmek için daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa navigasyonunuza devam edin ve Arama fonksiyonumuzu deneyin.

çözüm "Eskiden ingiltere'de kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkını kazandırmak için çalışan kadınlara verilen ad"

10 Temmuz 2019 Çarşamba


cevabı biliyor musun?
ÇÖZÜM:

benzer bulmaca

 1. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği gün
 2. Türkiye'de milletvekili seçilme yaşı
 3. Milletvekili seçilme amacıyla seçime giren herkes
 4. İngiltere'yle fransa'yı birleştiren ve dover boğazı'nı geçen tünele ingiltere'de halk arasında verilen isim
 5. Çorba gibi yiyeceklere lezzet kazandırmak için un ve yağla yapılan sosa verilen ad
 6. Gemilerde pruvanın hemen önüne, hız kazandırmak için konulan, yunusların burnuna benzer çıkıntıya verilen isim
 7. Baskıyı dış etkenlere karşı korumak ve ürüne parlaklık kazandırmak için baskı yüzeyine mürekkep gibi uygulanan bir madde
 8. Bir düşüncenin anlatımına beklenmeyen bir nitelik kazandırmak için görünüşte çelişik olan iki kelimeyi birbirine bağlama metodu
 9. İtalya'da şarap yapımında şaraba zenginlik ve gövde kazandırmak için kullanılan özel bir yöntem
 10. Yün kumaşların havlarına kıvırcık görünüm kazandırmak için yapılan uygulama
 11. Kadınlara hoş görünmeye çalışan adam
 12. Eskiden ingiltere ve birleşik devletlerde bira için kullanılan hacim ölçüsü
 13. İngiltere'de alt meclis olarak çalışan kamara
 14. Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik kazandırmak , yasanın öngördüğü diğer görevleri yerine getirmekle yükümlü , belli nitelikleri ve kendine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi
 15. Dericilikte derilere incelik, esenlik kazandırmak amacıyla uygulanan banyo
 16. Eski türklerde ve moğollarda hakanın seçme muhafızlarına verilen ad
 17. Eski türklerde ve moğallarda hakanın seçme muhafızlarına verilen ad
 18. Kralları korumakla görevli seçme pers birliklerine verilen ad
 19. Eskiden kadınlara mahsus hapishane
 20. Dizi ve filmler için oyuncu seçme işi

Son Bulmacalar

 1. Eşeğe takılan yumuşak eyer
 2. Terzi bunu almak için mezura kullanır
 3. Kargayı, oysun gözünü atasözü
 4. İşlenen suçtan dolayı alınan cezayı gösteren belge
 5. Derinin, krem sürülen en üst tabakası
 6. Bu çekilince mecazen karşı dağlar yıkılır
 7. Sebzeyi sirke ile bekleterek yapılan ekşi yiyecek
 8. Suç unsuru bulmak için polise verilen yazılı yetki